Show simple item record

Progressive bitumen mixtures characteristics - Asphaltic plug jointsdc.contributor.advisorLuxemburk František
dc.contributor.authorHradil Jan
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:28Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:28Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifierKOS-43071889205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/7989
dc.description.abstractTématem práce je problematika elastických mostních závěrů. Práce je koncipovaná tak, aby byly dořešeny oblasti, které ve stávajících předpisech (TP80) řešeny nejsou. Práce je rozdělená do dvou částí. V rešeršní první části je provedena analýza stávajících platných předpisů a výzkumů z ČR, Německa a USA. Z ČR se jedná o TP80 a závěry z grantu GAČR 103/04/0581 "Problematika elastických závěrů mostů", z Německa o prováděcí doplňové předpisy TEL-BFU a z USA z výzkumu "Asphalt Plug Joints - Material Characterization and Specifications". V druhé výzkumné části jsou tři základní kapitoly, které na sebe navzájem navazují. Jedná se o analýzu stávajících prováděcích předpisů poskytnutých třemi hlavními zhotoviteli z ČR, prohlídky stávajících mostů s EMZ v terénu, měření dilatačních posunů a analýzu poruch, které na EMZ vznikají a v neposlední řadě návrh zkušebních metod EMZ. Navrhované metody jsou zkouška opakovaného pojíždění kolem, smyková zkouška spojení vrstev dle Leutnera, stanovení roztažnosti a přilnavosti asfaltového pojiva pro EMZ, zkouška v prostém tahu a modul tuhosti na Marshallově tělese v NAT. Zjištěné závěry a výsledky mohou být použity při dalším výzkumu tohoto typu konstrukcí a rovněž při tvorbě nového technického předpisu (TP), který by specifikoval požadavky na EMZ.
dc.description.abstractThis thesis focuses on asphaltic plug joints (APJ) issues during the lifetime of bridges. In the first part of thesis is evaluated analysis of valid directives and research works from the Czech Republic, Germany and USA. Research part of this thesis is divided in three basic chapters. The first one is analysis of implementary regulations provided by three main contractors from the Czech Republic, the second one is state of the art of bridges with APJ examinations and analysis of APJ malfunctions and the last one is specification of test methods used for APJ. Designed and evaluated test methods are the test of repeatedly moving wheel, shearing test of layers interconnection, stretchability and adhesion of bitumen binder used in asphaltic plug joints, direct tension test and stiffness modulus. Collected and analyzed results and conclusions can be used for the creation of new TP MD ČR(Technical Manual of Ministry of Transport ) and ongoing research for APJ.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfeng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdfcze
dc.subjectElastický mostní závěr, opakované vyjíždění kolem, smyková zkouška spojení vrstev, model tuhosti, prostý tah, modul tuhosti, autoregenerace, poruchy mostních závěrů.cze
dc.titleVlastnosti progresivních asfaltových směsí - Elastické mostní závěry
dc.titleProgressive bitumen mixtures characteristics - Asphaltic plug jointseng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:28Z
dc.date.accepted2011-03-21 00:00:00.0
dc.contributor.refereeHrdoušek Vladislav
dc.description.departmentkatedra silničních stavebcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineKonstrukce a dopravní stavbycze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record