Show simple item record

Apllication of reverse engineering on part from sport equipment



dc.contributor.advisorTomíček Jan
dc.contributor.authorPrečan Filip
dc.date.accessioned2019-02-20T10:49:14Z
dc.date.available2019-02-20T10:49:14Z
dc.date.issued2018-09-01
dc.identifierKOS-695599838805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79894
dc.description.abstractObsahem práce je použití procesu reverzního inženýrství na součást sportovního vybavení. První část práce je zaměřena na seznámení se s obecným procesem reverzního inženýrství spolu s aplikacemi ve sportovní oblasti. V druhé části práce autor popisuje řešení problému realizace konkrétní sportovní části vyráběné procesem reverzního inženýrství a zabývá se experimentálním testováním součásti.cze
dc.description.abstractThe subject of this thesis is the use of the reverse engineering on part of the sport equipment. The firts part of the thesis is focused on general process of reverse engineering with applications in the sport area. In the second part of this thesis the autor describes the solution of the implementation of the concrete sport component made by reverse engineering and experimental testing of component.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectReverzní inženýrství,3D digitalizace,laser skener,aditivní výroba,sportovní vybavenícze
dc.subjectReverse engineering,3D digitalization,laser scanner,additive manufacturing,sport equipmenteng
dc.titleAplikace reverse engineeringu na součást sportovního vybavenícze
dc.titleApllication of reverse engineering on part from sport equipmenteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-06
dc.contributor.refereeKoptiš Michal
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item




This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record