Show simple item record

Development of vibrational tumbling device for fatigue strenghtening of componentsdc.contributor.advisorPitrmuc Zdeněk
dc.contributor.authorNestával Jan
dc.date.accessioned2019-02-20T10:49:09Z
dc.date.available2019-02-20T10:49:09Z
dc.date.issued2018-09-01
dc.identifierKOS-695599838205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79891
dc.description.abstractBakalářská práce je zaměřena na technologie zpevňování, které se nejčastěji používají v praxi. Především se zabývá metodami zpevňování lopatkových kol. Mezi nejrozšířenější metody nepochybně patří shot peening a laser peening. V teoretické části jsou detailněji rozebrány jednotlivé parametry, které hrají roli během procesu zpevňování. Předmětem praktické části je nejprve popis stávajícího zařízení, které je používáno pro zpevňování lopatkových kol ve firmě průmyslového partnera pomocí metody vibračního kuličkování. Cílem je poté navržení nového modelu zařízení pro vibrační kuličkování s několika inovacemi. V rámci návrhu je vytvořen CAD model navrženého stroje, dále jsou blíže specifikovány jednotlivé inovace a na závěr i ekonomické zhodnocení návrhu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is focused on technologies of strengthening, that are mostly used in practice. It mainly describes strengthening methods of blades. The most widespread methods are definitely shot peening and laser peening. Closer look is taken on parameters, which affect the process of strengthening. The experimenal part describes current device, which is using the technology of vibrating ball burnishing. The purpose is conceptual design of the device with several innovations. The design includes creating a CAD model, specificating the usage of those innovations and economic assessment of that design.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectTechnologie zpevňování,shot peening,vibrační kuličkování,lopatková kolacze
dc.subjectTechnologies of strengthening,shot peening,vibrating ball burnishing,bladeseng
dc.titleVývoj zařízení pro vibrační zpevňování dílůcze
dc.titleDevelopment of vibrational tumbling device for fatigue strenghtening of componentseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-06
dc.contributor.refereeRázek Vítězslav
theses.degree.disciplineTechnologie, materiály a ekonomika strojírenstvícze
theses.degree.grantorústav technologie obrábění, projektování a metrologiecze
theses.degree.programmeVýroba a ekonomika ve strojírenstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record