Show simple item record

Energy consumption of structures throughout their life-cycle

dc.contributor.advisorSvoboda Pavel
dc.contributor.authorHezl Martin
dc.date.accessioned2011-12-15T11:13:27Z
dc.date.available2011-12-15T11:13:27Z
dc.date.issued2011-12-15
dc.date.submitted2011-12-15 12:12:57.0
dc.identifier43071887305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/7987
dc.description.abstractPředložená doktorská disertační práce řeší téma Energetická náročnost v životním cyklu staveb (a její snižování s ohledem na potenciál obnovitelných zdrojů a surovin). Tedy otázku energetiky staveb, a to zejména v kontextu trvale udržitelného rozvoje, s důrazem na komplexní pojetí životního cyklu staveb, na ekonomické souvislosti a na strukturu a množství spotřeby energií stavbami v současnosti i v budoucnu. Práce je koncipována multioborově se záběrem v několika oblastech - stavebnictví, energetika, ekonomika, legislativa, životního prostředí a přírodních zdroje a suroviny. Na úvod dokumentuje poznatky z oboru stavební energetiky a nastiňuje širší souvislosti dané problematiky se všemi dotčenými obory. Tyto poznatky zasazuje do kontextu komplexního chápání, a za pomoci statistických sledování, rozborů a porovnání je dále analyzuje a rozvíjí. Práce dále analyzuje životní cyklus staveb a definuje jeho jednotlivé fáze, jejich trvání, spotřebu energetických, finančních a dalších zdrojů v čase. Analýza pak dává odpovědi na to, kde je potenciál úspor v energetické a surovinové spotřebě staveb. Analýzu doplňuje dotazníkový průzkum na téma "Energie ve stavebnictví" provedený na vybraném vzorku studentů stavební fakulty ČVUT. Na základě analýzy Energetické a surovinové náročnosti v životním cyklu staveb byly definovány problémy stavební energetiky. Syntézu výsledků výzkumu a veškerých předchozích analýz představuje právě metodika SCENS - Snižování celkové energetické a surovinové náročnosti staveb. Právě ona metodika je komplexním systémem opatření a nástrojů, které odpovídají na problémy definované a analyzované v předchozích kapitolách. Jednotlivá opatření a jejich nástroje respektují základní stanovené principy a sledují dílčí cíle. Jsou však konstruována tak, aby při komplexním použití vedla k synergickému efektu a ke značnému snížení energetické náročnosti, coby globálnímu cíli celé metodiky.
dc.description.abstractThis hereby presented PhD Thesis deals with an issue of Energy consumption of structures throughout their entire life-cycle. It presents the whole scheme in more complex and interdisciplinary picture than it is generally understood, with all relevant linkages to areas such as energy business, economics, legislation, and the environment. For decades energy consumption in buildings has been regulated in various ways with an only focus on thermal resistance of structures. Current situation and development of construction trends however requires more complex and flexible view; the view that respects other phases of the life-cycle of structures as well.The Thesis provides with a detailed analysis of energy consumption (and consumption of other resources) during structures' lifespan. Analyzing potential reserves in the current system the Thesis then derives a "Methodology of reduction of total energy and resources consumption in structures" as the most important output of this work. Given its particular measures and tools the methodology provides a complex solution to energy savings and represents a way to transparent building market with a full respect to energy consumption area.eng
dc.language.isocze
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one’s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://www.cvut.cz/sites/default/files/content/d1dc93cd-5894-4521-b799-c7e715d3c59e/cs/20160901-metodicky-pokyn-c-12009-o-dodrzovani-etickych-principu-pri-priprave-vysokoskolskych.pdf.cze
dc.subjectEnergetické zdroje, Životní cyklus (ŽC) staveb, Energetická spotřeba / náročnost, Celková energetická náročnost (CEN), Trvale udržitelný rozvoj, Elektronický pasport stavby (EPS), Metodika Snižování celkové energetické a surovinové náročnosti staveb (SCENS).Energy sources, Life-cycle of structures, Energy consumption / demand, Total energy consumption, Sustainable development, Electronic Passport of Structure, Methodology of a Reduction of Total energy and resources consumption in structures.cze
dc.titleEnergetická náročnost v životním cyklu staveb (a její snižování s ohledem na potenciál obnovitelných zdrojů a surovin)
dc.titleEnergy consumption of structures throughout their life-cycleeng
dc.typedisertační prácecze
dc.date.updated2011-12-15T11:13:27Z
dc.date.accepted2011-03-23 00:00:00.0
dc.contributor.refereeLiška Václav
dc.description.departmentkatedra technologie stavebcze
theses.degree.namePh.D.cze
theses.degree.disciplineEkonomika a řízení ve stavebnictvícze
theses.degree.grantorFakulta stavebnícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze
evskp.contactČVUTcze


Files in this item


This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record