Show simple item record

Analysis of spaces in the turboprop engine generator for the purpose of thermodynamic disk analysis and determination of their lifetime

dc.contributor.advisorVampola Tomáš
dc.contributor.authorSedláček Jan
dc.date.accessioned2019-02-20T10:48:44Z
dc.date.available2019-02-20T10:48:44Z
dc.date.issued2018-08-30
dc.identifierKOS-695599828205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79869
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá předběžným rozborem dynamiky proudění v prostoru volné tur-bíny turbovrtulového motoru společnosti GE Aviation Czech pomocí počítačové simulace proudění (CFD). Pozornost je zaměřena hlavně na oblast prostoru mezi rotorem a statorem, tedy mezipro- storu. Je také zkoumán vliv těsnícího vtoku na proudění tekutin v meziprostoru i vliv těsnícího prstence meziprostoru na toto proudění. Tato oblast má velký vliv na životnost disku volné turbíny, při nedostatečném chlazení dochází k teplotnímu a tlakovému namáhání disku. Pro analýzu byla zvolena analýza v ustáleném stavu a spojení Frozen rotor kvůli nižší náročnosti výpočtu. Zkou- máno bylo hlavně tlakové, proudové a teplotní pole nad a v oblasti meziprostoru a to z důvodu validace výsledků a porozumění chování proudění. Zjednodušení geometrie v geometrii domén jsou vytvořena tak, aby umožnila získat informace potřebné pro rozbor dynamiky proudění.Z výsledku výpočtu byly získány předpokládané struktury proudění. Ty jsou ve většinové shodě s předešlými studiemi [15, 8, 20].cze
dc.description.abstractAim of the Bachelor thesis is on preliminary computer fluid dynamics (CFD) analysis of flow in the low pressure turbine of turboprop engine. Main focus was on the flow in the cavity and interaction between flow in the main path and the cavity. Insufficient purging flow can result in shorter lifespan of the rotor disc, due to exccessive heat and pressure loads. Analysis was computed as steady-state with Frozen rotor interfaces, in order to simplify the analysis. In order to validate the results and to understand the flow structures focus was on pressure, velocity and temperature fields in and above the cavity. Geometry simplifications introduced in the domain geometry are created to provide sufficient information required for the anlysis.The results of the analysis are in agreeement with results from previous studies and experiments [15, 8, 20]. Expected fluid structures and fileds were detected in the results.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectSystém rotor-stator,CFD,poèítaèová simulace proudìní,ANSYS CFX,ANSYS ICEM CFD,Proudìní,Turbína,Turbovrtulový motorcze
dc.subjectCFD,computer fluid dynamics,ANSYS CFX,ANSYS ICEM CFD,Flow,Turbine,Turboprop,Cavityeng
dc.titleAnalýza prostorů v generátoru plynů turbovrtulového motoru pro účely termodynamické analýzy disků a stanovení jejich životnosticze
dc.titleAnalysis of spaces in the turboprop engine generator for the purpose of thermodynamic disk analysis and determination of their lifetimeeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-09-04
dc.contributor.refereeSváček Petr
theses.degree.disciplinebez oborucze
theses.degree.grantorústav mechaniky, biomechaniky a mechatronikycze
theses.degree.programmeTeoretický základ strojního inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record