Show simple item record

Input data generator for Bash scripts validation

dc.contributor.advisorMuzikář Zdeněk
dc.contributor.authorBorský Jiří
dc.date.accessioned2019-02-20T10:47:24Z
dc.date.available2019-02-20T10:47:24Z
dc.date.issued2019-02-09
dc.identifierKOS-695599682605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79798
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje vývoj generátoru vstupních dat pro validaci Bash skriptů. Tento generátor je součástí nově přepracovánaného projektu Learnshell, který bude sloužit ke zlepšení výuky na FIT ČVUT v Praze. V této práci je popsáno, jaké jsou nároky na takovýto generátor a jsou v ní uvedena současná volně dostupná řešení. Dále práce popisuje návrhové vzory a návrh možného zapojení generátoru do projektu. Na to navazuje implementační část, kde je popsána implementace generátoru. V závěru této práce je uvedeno, jaké existují možnosti testování a které z těchto možností byly použity k testování generátoru.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the development of input data generator for validation of Bash scripts. This generator is part of the newly revised Learnshell project, which will be used to improve teaching at the FIT of CTU in Prague. This thesis describes the demands of such a generator and describes the current freely available solution. Further, the thesis describes the design patterns and the design of the possible connection of the generator to the project. This is followed by the implementation part describing the implementation of the generator. At the end of this thesis, there is a description of what testing options exist and which of these options have been used to test the generator.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectgenerátor dat,Bash,Learnshell,Python,testování znalostí,výuka předmětu Programování v Shellucze
dc.subjectdata generator,Bash,Learnshell,Python,testing of knowledge,learning of Programing in Shelleng
dc.titleGenerátor vstupních dat pro validaci Bash skriptůcze
dc.titleInput data generator for Bash scripts validationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereePrůša Jakub
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record