Show simple item record

Use of Realistic Simulation of Visual Input Data for Machine Learning

dc.contributor.advisorKošnar Karel
dc.contributor.authorSurák Miroslav
dc.date.accessioned2019-02-20T10:46:59Z
dc.date.available2019-02-20T10:46:59Z
dc.date.issued2019-01-29
dc.identifierKOS-695599608905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79778
dc.description.abstractV tejto bakalárskej práci bolo predstavené použitie syntetických dát pre skvalitnenie učenia neurónových sietí. Na príklade zistenia polohy a orientácie objektu pre potreby jeho uchopenia a zdvihnutia bol vytvorený v programe POV-Ray model skutočného objektu. Pomocou tohto modelu bolo vygenerovaných 10 000 umelých snímkov ako trénovacia množina. Bolo otestovaných 10 klasifikátorov naučených len na umelých dátach a otestované na reálnych. V priemere, je oproti klasifikátoru naučenom na reálnych snímkoch výsledok horší len o 4\%. Pri kombinácií reálnych a umelých snímkov bolo pozorované zlepšenie klasifikátoru o 1.5\%.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis introduces a usage of synthetic dataset to improve the training of neural networks. The usage of convolutional neural network for determination of position and orientation of an object in the task of bin picking is used as an reference task. Dataset consisting of 10 000 synthetic images of metalic disk was generated in the raytracing software. Ten different classificators were trained making use different size of synthetic dataset and combination with real images. The performance and precision of these classficators were tested on real inputs and compared to classificator trained on 1000 real images. Ther presicion of classificators using only the synhtetic dataset was only 4\% worse and classificators using the combination of real and synthetic data were even 1.5\% better in avarage.eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectneurónová sieť,ray tracing,syntetické dáta,zdvíhanie objektovcze
dc.subjectneural network,ray tracing,binpicking,synthetic dataeng
dc.titleVyužití realistické simulace vstupních vizuálních dat pro strojové učenícze
dc.titleUse of Realistic Simulation of Visual Input Data for Machine Learningeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereeVonásek Vojtěch
theses.degree.disciplineSenzory a přístrojová technikacze
theses.degree.grantorkatedra měřenícze
theses.degree.programmeKybernetika a robotikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record