Show simple item record

Contactless Supply of the Rotating Measurement System and Transmission of Data from It

dc.contributor.advisorJirásek Lubor
dc.contributor.authorFiedlerová Jaroslava
dc.date.accessioned2019-02-20T10:46:29Z
dc.date.available2019-02-20T10:46:29Z
dc.date.issued2019-01-31
dc.identifierKOS-695599572205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79757
dc.description.abstractV rámci této bakalářské práce je řešen návrh a praktická realizace rotujícího měřicího systému. Během návrhu je vzhledem k rotaci nutné vyřešit dva základní úkoly: bezkontaktní napájení měřicího systému a přenos dat z něj. První krok realizace spočíval v prostudování literatury týkající se obou zahrnutých problematik a následná volba vhodných technologií. Pro realizaci bezdrátového napájení systému byla zvolena technologie přenosu energie indukční vazbou. Pro přenos měřených dat byla zvolena technologie Bluetooth Low Energy. Následující krok zahrnoval praktickou část práce, při níž byla vytvořena schémata zapojení a navrženy desky plošných spojů pro výsledné zařízení. Výsledné zařízení se skládá z rotující a stacionární části. Stacionární část zajišťuje rotaci, bezkontaktní napájení a testování měřicího systému. Po osazení desek a oživení systému následovalo programování Bluetooth modulů pro vzájemnou komunikaci a možnost testování. Možnost testování funkčnosti a parametrů systému v závislosti na rotaci patří mezi hlavní cíle této bakalářské práce.cze
dc.description.abstractThe topic solved within the frame of this bachelor thesis is the design and practical construction of a rotating measuring system. Due to the rotation there are two basic tasks to be resolved during the design of the system: contact-less power supply and the data transfer from the system itself. The first step of the design was studying the literature related to the both of tasks and selection of appropriate technologies. The contact-less power supply of the system is carried out using the inductive coupling technology. For the data transfer the Bluetooth Low Energy technology was chosen. The next step was the practical construction which included creation of circuit diagrams and the design of printed circuit boards for the device. Completed device consists of a rotating and a stationary part. The stationary part ensures the rotation, provides contact-less power supply and testing of the measuring system. After completion of boards and system activation followed the programming of the Bluetooth module for communication and testing. The testing possibility of system functions and parameters depending on rotation is one of the main targets of this bachelor thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectBezkontaktní přenos energie,Bluetooth Low Energy,návrh antény,indukční vazba,SDKcze
dc.subjectContactless power transfer,Bluetooth Low Energy,WPT,Inductive coupling,SDKeng
dc.titleBezkontaktní napájení rotujícího měřicího systému a přenos dat z něhocze
dc.titleContactless Supply of the Rotating Measurement System and Transmission of Data from Iteng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2019-02-07
dc.contributor.refereeŽalud Viktor
theses.degree.disciplineAplikovaná elektronikacze
theses.degree.grantorkatedra mikroelektronikycze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record