Show simple item record

Ultrasound detector - converterdc.contributor.advisorPokorný Martin
dc.contributor.authorHoleček Miroslav
dc.date.accessioned2019-02-20T10:46:28Z
dc.date.available2019-02-20T10:46:28Z
dc.date.issued2019-01-29
dc.identifierKOS-695599567405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79755
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem koncepce konvertoru pro převod ultrazvukových signálů do slyšitelného pásma pomocí vývojových bloků. Předpokládá se využití bloků pro detekci ultrazvukových emisí elektrických výbojů a ultrazvukových projevů živočichů nebo jako součást systémů pro ultrazvuková měření, echolokaci a komunikaci. Dále práce obsahuje popis realizace a oživení vybraných obvodových bloků konvertoru ve formě vývojových vzorků. V~závěru práce jsou srovnávány jejich funkce a dosažené parametry.cze
dc.description.abstractThis bachelor's thesis is focused on the design of the converter for transforming ultrasonic signals to audible range using several building blocks. It is expected, that these blocks will be used for detection of the ultrasonic emissions caused by electric discharge and for the detection of ultrasound emitted by the animals or as a part of the systems for ultrasonic measurement, echolocation and communication. Next part of this work is focused on the description of realization and the process of starting selected circuit blocks of the converter in the form of development samples. In the final part of the work the functions and parameters of the samples are compared.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectultrazvukový konvertor,echolokace,detekce ultrazvukových emisí,ultrazvukové projevy živočichů,Weaverův demodulátor,kvadraturní směšovačcze
dc.subjectultrasonic,converter,echolocation,ultrasonic emission detection,ultrasound expression of animals,Weaver's demodulatoreng
dc.titleDetektor ultrazvuku - ultrazvukový konvertorcze
dc.titleUltrasound detector - convertereng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2019-02-05
dc.contributor.refereeUlovec Karel
theses.degree.disciplineKomunikace a elektronikacze
theses.degree.grantorkatedra teorie obvodůcze
theses.degree.programmeKomunikace, multimédia a elektronikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record