Show simple item record

Experimental comparative study of selected qualitative parameters of ultrasound diagnostic imaging devices

dc.contributor.advisorHozman Jiří
dc.contributor.authorTichý Petr
dc.date.accessioned2019-02-20T10:44:50Z
dc.date.available2019-02-20T10:44:50Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-695599544305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79672
dc.description.abstractTématem bakalářské práce byla experimentální srovnávací studie vybraných kvalitativních parametrů ultrazvukových diagnostických zobrazovacích přístrojů. Metodou bylo využití dvou vlastních zkonstruovaných fantomů k provedení měření na vybraných ultrazvukových přístrojích. Toto měření sloužilo k posouzení kvality ultrazvukového obrazu z hlediska vhodné laterální a axiální rozlišovací schopnosti ultrazvukového přístroje. Pro účely tohoto měření byla používána lineární sonda, která vyzařuje ultrazvukové vlny rovnoběžně kolmo k vyšetřovanému objektu. Vytváří tedy obdélníkové pole ultrazvukových paprsků. Měření s užitím například konvexní sondy by bylo ovlivněno v důsledku rozbíhavosti ultrazvukových paprsků. Cílem práce je formulace doporučení ultrazvukových přístrojů z hlediska kvality zobrazení pro lékaře, ale i radiologického asistenta v klinické praxi. Ze získaných výsledků vyplývá, že ultrazvukové přístroje patřící do tzv. ,,vysoké třídy'' jsou nejvhodnější kandidáti pro všeobecnou klinickou praxi v nemocničních zařízeních. Lékaři se vyplatí investice do této třídy UZ přístroje, se kterým bude moci provést co nejpřesnější diagnostiku jakékoliv orgánové soustavy, které lze vyšetřit pomocí ultrazvuku.cze
dc.description.abstractThe topic of the bachelor thesis was an experimental comparative study of the selected qualitative parameters of ultrasound diagnostic imaging systems. The method was based on the application of the two custom designed phantoms to perform measurements on selected ultrasound imaging systems. This measurement was used to assess the quality of the ultrasound image in terms of the appropriate transverse and axial spatial resolution of the ultrasound imaging system. For the purpose of this measurement, a linear probe was used which emitted ultrasound waves in parallel to the object surface to be investigated. Thus, this probe creates a rectangular array of ultrasound beams. Measurements using, for example, a convex probe would be affected by ultrasonic beam divergence. The aim of this thesis is to formulate recommendation of the selected ultrasound imaging systems in terms of quality of presentation for doctors, as well as radiological assistant in clinical practice. The obtained results show that ultrasound imaging systems belonging to the so-called "high class" are the most suitable candidates within the general clinical practice in hospital facilities. Doctors will be able to invest in such ultrasound imaging system class with which they can perform the most accurate diagnostics of any system organ that can be examined by ultrasound.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectfantom,kvalita obrazu,kvalitativní parametry,ultrazvuk,ultrazvukové sondycze
dc.subjectphantom,image quality,qualitative parameters,ultrasound,ultrasound probes,ultrasoundeng
dc.titleExperimentální srovnávací studie vybraných kvalitativních parametrů ultrazvukových diagnostických zobrazovacích přístrojůcze
dc.titleExperimental comparative study of selected qualitative parameters of ultrasound diagnostic imaging deviceseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-15
dc.contributor.refereeHavránková Renata
theses.degree.disciplineRadiologický asistentcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record