Show simple item record

Time Series Prediction Using Neural Networksdc.contributor.advisorMajerová Dana
dc.contributor.authorBatistová Daniela
dc.date.accessioned2019-02-20T10:42:27Z
dc.date.available2019-02-20T10:42:27Z
dc.date.issued2018-08-31
dc.identifierKOS-593779751505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79558
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá predikcí časových řad pomocí neuronových sítí. Cílem je předpovědět „budoucí“ hodnoty teploty v Děčíne a porovnat je se skutečnými naměřenými hodnotami. Pro tuto úlohu jsem použila interaktivní programové prostředí MATLAB a jeho rozšíření Neural network toolbox. Ten využívá Long Short-Term Memory (zkráceně LSTM) neuronové sítě, které jsou schopné si zapamatovat dlouhodobé informace a jejich závislosti. Neuronové sítě byly natrénovány z dat jednotlivých měsíců každého roku. Výstupem funkce jsou skutečná data, predikovaná data, chyba MSE a grafy predikce.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with the prediction of time series using neural networks. The aim is to predict the „future“ temperature values in Decin and to compare them with actual measured values. For this task I used the interactive program environment MATLAB and its extension Neural network toolbox. It uses Long Short-Term Memory (shortened LSTM) neural network that is able to remember long-term information and their dependencies. Neural networks were trained from the dates of each month of each year. The output of the function is actual data, predicted data, MSE and prediction graphs.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpredikce,neuronové sítě,MATLAB,neural network toolboxcze
dc.subjectprediction,neural network,MATLAB,neural network toolboxeng
dc.titlePredikce časových řad pomocí neuronových sítícze
dc.titleTime Series Prediction Using Neural Networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-09-05
dc.contributor.refereeKubera Petr
theses.degree.disciplineAplikace softwarového inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record