Show simple item record

Music Recommender Systemdc.contributor.advisorKordík Pavel
dc.contributor.authorŠofr Ondřej
dc.date.accessioned2019-02-20T10:40:14Z
dc.date.available2019-02-20T10:40:14Z
dc.date.issued2019-02-09
dc.identifierKOS-587865241505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79444
dc.description.abstractTato práce se zabývá problematikou personalizovaného doporučování hudebních skladeb posluchačům. Jsou zde představeny přístupy využívané v současnosti, zejména metody kolaborativního filtrování. Důraz je kladen na zpracování časových informací o jednotlivých akcích uživatelů a jejich využití pro zkvalitnění doporučovacích systémů. Nejdůležitější částí je rozbor modelů predikujících aktivitu uživatelů. Je zde porovnána přesnost a výkonnost jednotlivých řešení i s ohledem na jejich využitelnost v praxi. Práce obsahuje výsledky experimentálního vyhodnocení představených metod nad daty reálných uživatelů.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the field of personalized recommendation of music. Modern approaches are described and analyzed, especially the methods of collaborative filtering. The main focus is the processing of temporal dimension data of user actions and its usage to improve recommendation systems. The most important part is the analysis of models predicting the activity of users. Prediction accuracy and efficiency of solutions are compared with emphasis on the usability in practice. This thesis contains experimental results of presented methods tested on real-world data.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdoporučovací systémy,kolaborativní filtrování,strojové učení,predikce časových řad,umělé neuronové sítěcze
dc.subjectrecommender systems,collaborative filtering,machine learning,time series prediction,artificial neural networkseng
dc.titleDoporučování hudbycze
dc.titleMusic Recommender Systemeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2019-02-14
dc.contributor.refereeKalvoda Tomáš
theses.degree.disciplineZnalostní inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra aplikované matematikycze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record