Show simple item record

Emergency Medical Cases in Liberec Region Marked as NACA 0-II

dc.contributor.advisorBöhm Pavel
dc.contributor.authorHasenkopfová Šárka
dc.date.accessioned2019-02-20T10:40:07Z
dc.date.available2019-02-20T10:40:07Z
dc.date.issued2018-06-12
dc.identifierKOS-587865226605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79442
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je hodnocení výjezdů ZZS Libereckého kraje. V teoretické části je stručně popsána historie, současný stav zdravotnické záchranné služby a vysvětlení skórovacího systému NACA. Cílem práce je zjistit procento výjezdů primárně neurčených pro zdravotnickou záchrannou službu na základě NACA skóre. Hlavní náplní je porovnání výjezdových základen Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje mezi sebou a zjištění, proč se tomu tak děje. Bakalářská práce je rozšířená o dotazníkové šetření určené pro laickou veřejnost Libereckého kraje, jehož smyslem je zjistit, jestli veřejnost rozumí legislativním normám, kdy je možné využít služeb zdravotnické záchranné služby. Výsledky bakalářské práce budou využity pro potřeby Zdravotnické záchranné služby Libereckého kraje.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with cases evaluation of the Emergency Medical Service of the Liberec region. History, present state of EMS and the definition of the NACA scoring system is briefly described in the theoretical part. The object of this bachelor thesis is to find out the number of cases not primarily determined to EMS based on the NACA score. The main content is the comparison of various EMS stations of the Liberec region and to find out the reason, why this happens. The bachelor thesis is enriched with questionnaire survey determined to lay public of the Liberec region. The aim is to find out whether the public understand the legislative norms to decide when to use EMS. The results of the bachelor thesis will be used for the needs of the Emergency Medical Service of the Liberec Region.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectZdravotnická záchranná služba,NACA skóre,kazuistiky,dotazník pro laickou veřejnostcze
dc.subjectEmergency Medical Service,NACA score,Case Reports,questionnaire for the lay publiceng
dc.titleVýjezdy ZZS Libereckého kraje označené jako NACA 0-IIcze
dc.titleEmergency Medical Cases in Liberec Region Marked as NACA 0-IIeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-12
dc.contributor.refereeKučerová Jana
theses.degree.disciplineZdravotnický záchranářcze
theses.degree.grantorkatedra zdravotnických oborů a ochrany obyvatelstvacze
theses.degree.programmeSpecializace ve zdravotnictvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record