Show simple item record

Evaluation of thermal comfort and indoor air quality in an office space

dc.contributor.advisorUrban Miroslav
dc.contributor.authorJuráň Matouš
dc.date.accessioned2019-01-31T11:08:20Z
dc.date.available2019-01-31T11:08:20Z
dc.date.issued2018-06-28
dc.identifierKOS-781235142605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79313
dc.description.abstractTato práce se zabývá vnitřním prostředím velkoprostorové kanceláře administrativní budovy, konkrétně tepelným komfortem a kvalitou vnitřního vzduchu. Cílem práce je zhodnotit tepelný komfort a kvalitu vnitřního vzduchu a porovnat výsledky výpočtového modelu dynamické simulace CFD s reálným měřením a dotazníkovým průzkumem. Součástí hodnocení je také výpočet místního tepelného diskomfortu a zatřízení do kategorie vnitřního prostředí. Při tvorbě výpočtového modelu a definici okrajových podmínek byly použity především normy ČSN EN ISO 7730 pro stanovení předpokladu a ČSN EN 15251 pro vyhodnocení výsledků. Dynamická simulace vnitřního prostředí byla provedena pomocí programu DesignBuilder. V kapitole diskuze je nastíněn problém ohledně nejistot při měření, dotazování a metodiky hodnocení vnitřního prostředí.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with indoor environment of one open office in office building. More accurately it deals with thermal comfort and indoor air quality. The goal of the thesis is to evaluate thermal comfort and indoor air quality and to compare the results of CFD simulation with in-situ measurement and questionnaire research. Calculation of local discomfort and classification of indoor environment are also part of the whole evaluation. For dynamic PC model creation, standards ČSN EN ISO 7730 and ČSN EN 15251 were used to define boundary conditions. Standard ČSN EN ISO 7730 was used to determine prediction and standard ČSN EN 15251 to evaluate results. Dynamic PC simulation of indoor environment was calculated using DesignBuilder software. Chapter discussion deals with uncertainties of measurement, questionnaire research and the problem of non-existing certification process of indoor environment.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvnitřní prostředí,tepelný komfort,kvalita vnitřního vzduchu,administrativní budova,CFD simulace,dotazníkový průzkum,certifikace vnitřního prostředícze
dc.subjectindoor environment,thermal comfort,indoor air quality,office building,CFD simulation,questionnaire research,certification process of indoor environmenteng
dc.titleHodnocení tepelného komfortu a kvality vzduchu v kancelářském prostorucze
dc.titleEvaluation of thermal comfort and indoor air quality in an office spaceeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.contributor.refereeHolcátová Ivana
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record