Show simple item record

Project of a mutual communication betweey the system KNX and TECOMAT FOXTROTdc.contributor.advisorGarlík Bohumír
dc.contributor.authorŠkrabská Sabina
dc.date.accessioned2019-01-31T11:08:16Z
dc.date.available2019-01-31T11:08:16Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-781235145205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79310
dc.description.abstractDiplomová práce se zabývá vzájemnou komunikací inteligentních systémů KNX a Tecomat Foxtrot. Práce se v první části věnuje každému systému zvlášť v souvislosti s jeho principy a aplikacemi. Dále se zaměřuje na porovnání systémů mezi sebou, uvádí jednotlivé výhody a nevýhody. Poté se již práce zabývá propojením systému Tecomat Foxtrot se systémem KNX. Na projektu vzájemné komunikace obou systémů vysvětluje, jak oba systémy správně naprogramovat, jaké výhody z této vzájemné komunikace můžeme čerpat a v jaké oblasti najdeme největší využití.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the mutual communication of smart systems KNX and Tecomat Foxtrot. The first part of the thesis is devoted to each system separately in connection with its principles and applications. Further the thesis focuses on the comparison of the systems among themselves and presents for each of them the advantages and disadvantages. The practical part of the thesis is devoted to support of connecting of both systems, Tecomat Foxtrot?s and KNX system. The two-system mutual communication project explains how to correctly program both systems, what benefits we can draw from this mutual communication and where we can find the best application.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectinteligentní systém,sběrnice,KNX,ETS,Tecomat Foxtrot,PLC,Mosaic,programovací jazyk ST,BAOScze
dc.subjectsmart system,bus system,KNX,ETS,Tecomat Foxtrot,PLC,Mosaic,programming language ST,BAOSeng
dc.titleProjekt vzájemné komunikace systémů KNX a TECOMAT FOXTROTcze
dc.titleProject of a mutual communication betweey the system KNX and TECOMAT FOXTROTeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeKlaban Jaromír
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record