Show simple item record

Communication between BIM softwares using IFC



dc.contributor.advisorGarlík Bohumír
dc.contributor.authorKřápková Aneta
dc.date.accessioned2019-01-31T11:08:16Z
dc.date.available2019-01-31T11:08:16Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-781235143605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79304
dc.description.abstractPráce se zabývá komunikací neboli výměnou dat mezi BIM softwary, konkrétně IFC převodem. V úvodní části jsou vysvětleny rozdíly projektování. Práce seznamuje s principem BIM, OpenBIM, IFC a zahrnuje legislativní, technickou a praktickou část. Legislativní část popisuje využití IFC ve světě a EU a následně je navázáno na otevřené standardy pro BIM ve světě. Pro nadcházející budoucnost BIMu je nastíněna Koncepce zavádění metody BIM v České republice. Technická část popisuje vývoj jednotlivých IFC standardů. Praktická část je soustředěna na popis sdílení informací a nastavení modelu, následnou výměnu dat a na definice požadavků pro výměnu modelů mezi jednotlivými účastníky. Závěrem je příklad aplikace na projektu a zhodnocení daného výstupu ze softwaru ARCHICAD do DDS-CAD.cze
dc.description.abstractThe thesis deals with communication or data exchange between BIM softwares, specifically IFC conversion. In the first part are explained project differences. The thesis introduce the BIM, OpenBIM, IFC principles and includes the legislative, technical and practical part. The legislative section describes the use of IFC in the world and European Union and then is linked to open standards for BIM in the world. The Concept of Implementation of BIM Methods in the Czech Republic is outlined for the upcoming future of BIM. Technical part describes the development of the individual IFC standards. Practical part is focused on description of information sharing and model setting, subsequent data exchange and definition of model exchange requirements among individual participants. Finally, there is an example of application for a project and an evaluation of the output from software ARCHICAD to DDS-CAD.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectBIM,OpenBIM,IFC,koordinace,klasifikace,výměna dat,IFC převodníky,ARCHICAD,DDS-CADcze
dc.subjectBIM,OpenBIM,IFC,coordination,classification,data exchange,IFC converters,ARCHICAD,DDS-CADeng
dc.titleKomunikace mezi BIM softwary pomocí IFCcze
dc.titleCommunication between BIM softwares using IFCeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.contributor.refereeTomanová Štěpánka
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeInteligentní budovycze


Files in this item







This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record