Show simple item record

Study of Distribution Network Voltage Profile for the DER operation

dc.contributor.advisorVybíralík František
dc.contributor.authorBaptista Aldair da Costa
dc.date.accessioned2019-01-31T11:08:14Z
dc.date.available2019-01-31T11:08:14Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-695600171005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79299
dc.description.abstractSoučasná poptávka po nových alternativách k fosilních palivům nás vede k hledání nových typů technologií založených na obnovitelných zdrojích. Obnovitelné zdroje mají obrovský ukazatel dostupnosti a představují téměř nekonečný cyklus regenerace, což je činí ideální pro výrobu energie. Technologie založené na obnovitelných zdrojích přichází spolu s novou sadou nezodpovězených otázek, jako je účinnost těchto obnovitelných technologií? jaké jsou jejich vyhlídky? Jaké mají vliv na životní prostředí? Mohou být integrovány do naší distribuční sítě? Tato bakalářská práce navrhuje odpovědět na všechny výše uvedené otázky a zaměřit se na konkrétní scénář, kdy byla hydroelektrárna integrována do distribuční sítě.cze
dc.description.abstractThe current demand for new alternatives to fossil fuels leads us to explore new types of technologies that are based on renewable sources. Renewable resources have a huge index of availability and present an almost infinite cycle of regeneration; this makes them ideal for energy generation. The appearance of technologies based on renewable resources comes along with a new set of unanswered questions like how effective these renewables technologies are. What are their prospects? Which effects they have on the environment? Can they be integrated with our current distribution network? This bachelor thesis proposes to answer all of the above questions and focus on a particular scenario where a Hydropower plant was integrated to the distribution network.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectobnovitelná energie,vodní energie,integrace do distribuční sítě,pravidla provozovánícze
dc.subjectRenewable Energy,Hydropower,Integration to the distribution network,Rules and Guidelineseng
dc.titleNapěťový profil distribuční sítě s obnovitelnými zdroji energiecze
dc.titleStudy of Distribution Network Voltage Profile for the DER operationeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.contributor.refereeMüller Zdeněk
theses.degree.grantorkatedra elektroenergetikycze
theses.degree.programmeElectrical Engineering and Computer Sciencecze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record