Show simple item record

WPNC Coding and Processing in Simple Wireless Networksdc.contributor.advisorSýkora Jan
dc.contributor.authorŠimek Michal
dc.date.accessioned2019-01-31T11:07:59Z
dc.date.available2019-01-31T11:07:59Z
dc.date.issued2018-06-13
dc.identifierKOS-695599610605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79293
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá kódováním na fyzické vrstvě sítí. Cílem je seznámení se s touto problematikou, která bere v potaz chování elektromagnetických vln ve stejném fyzikálním prostoru a pracuje s tím. Výsledkem je lepší propustsnost a chování systému. Součástí práce je implementace a simulace chybovosti v topologii Two-way relay channel, která je speciálním případem tak zvané "motýlí" topologie. Dále je zkoumána topologie se třemi zdrojovými uzly, které používají BPSK modulaci, a jedním přeposílacím uzlem se zaměřením na HNC mapu a H-konstelaci na tomto uzlu. Krátce jsou nastíněny nápady, jak určit kvalitu HNC mapy pro danou parametrizace kanálu.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis deals with Wireless Physical Layer Network coding. The aim is to get acquainted with this issue, which takes into account the behavior of electromagnetic waves in the same physical space and works with it. By using this approach, we can achieve better system throughput and performance. Next part of the study is the implementation and simulation of error rate in Two-way relay channel, which is a special case of so-called "butterfly" network. Topology with three source nodes that use BPSK modulation, and one relay node with focus on the HNC map and the H-constellation at the relay node is examined. Briefly, a few techniques are summarized on how to determine the quality of the HNC map for a given channel parameterization.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectWPNC kódování,motýlí síť,topologie se třemi zdrojovými uzly,síťově kódovaná modulacecze
dc.subjectWPNC coding,Butterfly network,three-source-node network topology,Network coded modulationeng
dc.titleWPNC kódování a zpracování v jednoduchých bezdratových sítíchcze
dc.titleWPNC Coding and Processing in Simple Wireless Networkseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.contributor.refereeHekrdla Miroslav
theses.degree.grantorkatedra radioelektronikycze
theses.degree.programmeOtevřené elektronické systémycze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record