Show simple item record

Abbey of Nový Dvůr - manufactory of Abbey products

dc.contributor.advisorHanzalová Lenka
dc.contributor.authorŠvehla Antonín
dc.date.accessioned2018-11-08T19:23:04Z
dc.date.available2018-11-08T19:23:04Z
dc.date.issued2016-06-28
dc.identifierKOS-695600056205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/79004
dc.description.abstractNáplní této bakalářské práce je projektová dokumentace jedné z budov Opatství Nový Dvůr - výrobny klášterních produktů. V dvoupodlažním, v zemi částečně zapuštěném, objektu vyrábějí bratři trapistického řádu domácí hořčice a přírodní kosmetiku. Je navržen v souladu se současnými normami a požadavky. Hlavní důraz je kladen na propojení jednotlivých dílčích částí podílejících se na výsledné podobě projektu, zejména zkombinování požadavků na hlavní nosnou konstrukci, obalové konstrukce, technická zařízení budov a stavební detaily tak, aby výsledný objekt plnil estetické a funkční požadavky. Nosnou konstrukci tvoří kombinace monolitického železobetonu a zdiva. Budova pomocí provětrávaného pláště s kamenným obkladem a vegetační střechy nijak nevyčnívá a neruší okolní krajinu a zároveň elegantně doplňuje celý areál kláštera Nový Dvůr. Dále je zde řešeno množství rozdílných skladeb podlah a stěn v rámci rozdílného využití místností včetně tepelně technických posouzení podle příslušných norem.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis contains project documentation of one building of Monastery of Nový Dvůr - a manufactory of monastery products. In a two-storey construction, which is partially under the ground level, members of Trappists order produce homemade mustard and natural cosmetics. The building designed in accordance with present standards and requirements. The main emphasis was put on interconnection of individual sub-sections contributing to the final resemblance of the project, especially combining of requirements on supporting structure, cover structures, technical equipment of buildings and construction details in order to fulfill esthetic and functional requirements. The supporting structure is made of a combination of monolithic reinforced concrete and brickwork. Thanks to its ventilated facade with stone cladding and vegetational roof the building does not spoil the view of the landscape and also represents an elegant supplement of the whole monastery area. Furthermore, there is a variety of floor and wall structure compositions corresponding to the different purposes of each room, including a technical and heat transfer assessment in accordance with applicable standards.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectVýrobny klášterních produktů,obalové konstrukce,provětrávaná fasáda,přírodní materiály,skladby podlah,skladby stěncze
dc.subjectManufactories of monastery products,cover structures,ventilated facade,natural materials,floor structure compositions,wall structure compositionseng
dc.titleOpatství Nový Dvůr - Výrobny klášterních produktůcze
dc.titleAbbey of Nový Dvůr - manufactory of Abbey productseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeVykydal Libor
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record