Show simple item record

Design of heating residential buildingdc.contributor.advisorFrolík Stanislav
dc.contributor.authorČiháková Karolína
dc.date.accessioned2018-11-08T19:20:15Z
dc.date.available2018-11-08T19:20:15Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifierKOS-587864947305
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78849
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá návrhem vytápění bytového domu. Jedná se o šestipodlažní bytový dům v Praze, který má 4 nadzemní a 2 podzemní podlaží. Bytový dům je orientován sever-západ a ve všech podlažích se nacházejí bytové jednotky. V bytovém domě je navržené centrální vytápění. Otopná soustava je horizontální dvoutrubková. V bakalářské práci naleznete postupy výpočtů tepelných ztrát, tlakových ztrát otopné soustavy, výpočet pro návrh kotle, zásobníku TUV, expanzní nádoby a hydraulické výpočty. Dále v práci najdeme návrhy otopných těles a jednotlivých prvků, s přiloženými katalogovými listy. Výkresovou část tvoří půdorysy a schémata jednotlivých podlaží včetně navržených těles, dimenzí a geometrie otopné soustavy. Detailní vykreslení kotelny, včetně návrhu kotle, zásobníku TUV a expanzní nádoby najdeme ve výkresech půdorysu a schématu kotelny.cze
dc.description.abstractThis thesis deals with the design of the heating in a block of flats. This is a six-storey apartment building in Prague, where are four floors and two underground floors. The residential building is oriented north-west and all floors are designed as residential units. The system of heating is designed as two-pipe system. The thesis describes how to calculate the heat loss, pressure loss of the heating system calculation for the design of the boiler, storage tank, expansion tank and hydraulic calculations. Further in this thesis we can find the design of radiators and individual elements, accompanied by the catalog sheets. The drawing part consists of floor plans and layouts of each floor, including the proposed elements, dimensions and geometry of the heating system. Detailed rendering of the boiler room, including the design of boilers, DHW storage tanks and pressure vessels can be found in the drawings and the plan of the boiler room.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecttopení,tepelné ztráty,kotel,TUV expanzní nádoba,otopná tělesa,hydraulické výpočty,kotelna,dvoutrubková soustavacze
dc.subjectheating,heat loss,boiler,storage tank,expansion tank,radiators,hydraulic calculations,boiler room,two-pipe systemeng
dc.titleVytápění bytového domucze
dc.titleDesign of heating residential buildingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeJelínek Vladimír
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record