Show simple item record

Project of the dwelling house in Průhonice

dc.contributor.advisorLounková Anna
dc.contributor.authorGrolmusová Pavlína
dc.date.accessioned2018-11-08T19:19:43Z
dc.date.available2018-11-08T19:19:43Z
dc.date.issued2016-06-28
dc.identifierKOS-587864304605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78818
dc.description.abstractTato bakalářská práce obsahuje část projektové dokumentace pro stavební povolení bytového domu v Průhonicích. Jedná se o třípodlažní novostavbu bytového domu ve tvaru písmene L, která slouží k trvalému pobytu osob. V domě se nachází sedmnáct bytových jednotek, z nichž každá má vlastní vstup na balkon nebo terasu. Stěnový systém objektu je tvořen keramickými tvárnicemi, na kterých jsou uloženy monolitické železobetonové stropy. Vertikální komunikaci zajišťuje dvouramenné přímočaré schodiště. Objekt je zastřešen jednoplášťovou plochou střechou. Celý bytový dům je ústředně vytápěn společným plynovým kotlem umístěným v technické místnosti. Větrání probíhá pomocí rekuperační jednotky umístěné v každém bytě. Jako prohlubující část jsem si vybrala výpočet a zhodnocení bytového domu z hlediska energetické náročnosti. Na střeše objektu jsou umístěny fotovoltaické panely, které přispějí vlastníkům bytů k úspoře energie. Veškerá výkresová dokumentace je provedena v grafickém programu AutoCAD 2014.cze
dc.description.abstractThis Bachelor thesis contains part of project documentation for building permit of apartment building in Průhonice. It is three storey new building apartment shaped to letter L. Using for permanent persons resident. In the building is seventeen housing units, each of them have their own entrance to the balcony or terrace. The wall system is composed of ceramic blocks, on which are mounted monolithic reinforced concrete ceilings. Vertical communication is provided by two-flight straight staircase. The building is roofed single-flat roof. The entire apartment building's central gas heating boiler is placed in a common technical room. Ventilation is via heat recovery units located in each apartment. For the deepening of the thesis I'm choosing calculation and evaluation apartment building according energy intensity. On the roof of the building are placed solar panels, which helps residents of apartments to save energy. All drawings are done in a graphics program AutoCAD 2014.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectNízkoenergetický bytový dům,zděný stěnový systém,dvouramenné schodiště,plochá střecha,provětrávaný fasádní systém,dřevěný fasádní obklad,fotovoltaické panelycze
dc.subjectLow-energy apartment building,brick wall system,double staircase,flat roof,ventilated facade system,wooden facade cladding,solar panelseng
dc.titleProjekt bytového domu v Průhonicíchcze
dc.titleProject of the dwelling house in Průhoniceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-28
dc.contributor.refereeKudrna Valdemar
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record