Show simple item record

Czech branch office of Coca Cola company

dc.contributor.advisorHanzalová Lenka
dc.contributor.authorKabeš Martin
dc.date.accessioned2018-11-08T19:16:40Z
dc.date.available2018-11-08T19:16:40Z
dc.date.issued2016-06-29
dc.identifierKOS-587864111805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78634
dc.description.abstractTématem bakalářské práce je zpracování projektové dokumentace pro stavební řízení na osmipodlažní administrativní budovu společnosti Coca Cola. Objekt je navržen v souladu se současnými normami a požadavky. Hlavní důraz je kladen na propojení jednotlivých dílčích částí podílejících se na výsledné podobě projektu, zejména zkombinování požadavků na hlavní nosnou konstrukci, obalové konstrukce, technická zařízení budov a stavební detaily tak, aby výsledný objekt plnil estetické a funkční požadavky. Objekt je navržen s nosnou železobetonovou konstrukcí s lokálně podporovanými deskami, zastřešený plochou jednoplášťovou nepochozí střechou a opláštěný provětrávanou fasádou s obkladem probarveným do červené barvy. Obalové konstrukce jsou navrženy ve dvou a více variantách včetně tepelně technických posouzení dle příslušných norem.cze
dc.description.abstractTopic of bachelor´s dissertation is processing of project documentation for construction proceeding to eight - floor administrative building of Coca Cola company. Object is designed in concordance with actual norms and requirements. The main emphasis is put on connecting of individually parts whick partake on final form of project, especially combining requirements to main framework, packing construction, technical devices of building and structural details, so as resulting object fills aesthetical and functional requirements. Object is designed with carrying reinforced concrete construction with local supported desks, roofed flat single - shell roof and cased ventilated frontage with lining of red colour. Packing construction are made in two and more variants including thermal technical inquest by relevant norms.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectŽelezobetonová konstrukce,lokálně podporované desky,tepelná technika,obalové konstrukce,lehký obvodový plášť,provětrávaná fasáda,detailycze
dc.subjectReinforced concrete construction,local supported desks,thermal technology,packing constructions,light circumferential cloak,ventilated frontage,detailseng
dc.titleČeská pobočka společnosti Coca Colacze
dc.titleCzech branch office of Coca Cola companyeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2016-06-29
dc.contributor.refereeVykydal Libor
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record