Show simple item record

IMMERSIVE, EXPERIMENTAL AND SENSORY CENTER FOR CHILDREN

dc.contributor.advisorHanson Henry William Andrew
dc.contributor.authorĆulafić Bojana
dc.date.accessioned2018-07-18T08:46:31Z
dc.date.available2018-07-18T08:46:31Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-787796767405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78407
dc.description.abstractTato diplomová práce se soustředí na prozkoumání prostoru které posiluje existenční zkušenost, unikátní a rozlišovací aspekty prostředí. Dále také vyhodnocuje roli architekturi a klade důraz na rámování segmentů prostředí které jsou identifikovatelné jako smyslové a zkušenostní. Hlavním cílem tohoto projektu je podpora naturálního a smyslového rozvoje dětí. Základem je stimulace kuriozity a kreativity v dětech a důraz je kladen na učení se přes vlastní smyslové zkušenosti. Tento projekt je koncipován jako centrum pro svobodný a spontánní průzkum, experimentaci a objevení které podporuje individuální talent a kreativitu. Budova se nachází na ostrově Štvanice a cílem je zvýraznit a zlepšit kvalitu tohoto místa přes zachování originální duše a esenciálních charakteristik.cze
dc.description.abstractThe master thesis focuses on exploring spaces that strengtens the existential expirience, unique and distinctive aspects of the environment. It evaluate the role of architecture in emphasising and framing the segments of the environment that are indetified as sensorial and experiential. The main aim of the projects is to support natural and sensory development of children.The basis is to stimulate curiosity and creativity in children with an emphasis on learning through their own sensory experiences. The project is conceived as a center for free and spontaneous exploration, experimentation and discovery supporting individual talents and creativity. The building is located on Stvanice island and aims to highlght and improve quality of place preserving originl spirit and essential characteristics.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectsmysly,interakce,dítě,Unikátní aspekty životního prostředí,vzdělání,duch místa,rámovaný pohledcze
dc.subjectsenses,interaction,child,Unique aspects of the environment,education,spirit of place,frameeng
dc.titleIMMERSIVE, EXPERIMENTAL AND SENSORY CENTER FOR CHILDRENcze
dc.titleIMMERSIVE, EXPERIMENTAL AND SENSORY CENTER FOR CHILDRENeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeDoležalová Klára
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav prostorového plánovánícze
theses.degree.programmeArchitecture and Urbanismcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record