Show simple item record

NEW MUSEUM BUILDING OF THE CITY OF PRAGUE IN TĚŠNOV

dc.contributor.advisorLábus Ladislav
dc.contributor.authorDivišová Pavlína
dc.date.accessioned2018-07-18T08:46:11Z
dc.date.available2018-07-18T08:46:11Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-767579892505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78390
dc.description.abstractCílem projektu bylo navrhnout řešení, které by vhodně doplnilo zbytkové plochy Těšnova po vystavění Severojižní magistrály, a zároveň naplnilo bohatý program Muzea hl.m. Prahy, jehož stávající budova neposkytuje dostatek prostor. Výsledkem snažení o nalezení kompromisu mezi objemnou náplní muzea a lokální městskou strukturou je kamenná masivní budova oddělující návštěvníky od ruchu svého okolí, která zároveň svým členěním a provedením fasád komunikuje s městem.cze
dc.description.abstractThe aim of the project was to propose a solution that would suitably complement the remaining areas of Těšnov after the construction of the North-South Highway, while at the same time fulfilling the rich program of the City of Prague Museum, whose existing building does not provide enough space. As a result of the effort to find a compromise between the bulk of the museum and the local urban structure, it is a massive stone building separating visitors from the rush of its surroundings, which, at the same time, communicates with the city with its structure and facade.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectmuzeum,Praha,Těšnov,Severojižní magistrála,expozice,výstavní sál,archeologie,historiecze
dc.subjectmuseum,Prague,Těšnov,the North-South Highwathe North-South Highway,exposition,exhibition hall,archeology,historyeng
dc.titleNOVÁ BUDOVA MUZEA MĚSTA PRAHY NA TĚŠNOVĚcze
dc.titleNEW MUSEUM BUILDING OF THE CITY OF PRAGUE IN TĚŠNOVeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeKoumar Tomáš
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování IIIcze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record