Show simple item record

THREE RESISTANCE MEMORIAL IN LOŠANY

dc.contributor.advisorHradečný Tomáš
dc.contributor.authorKeselicová Iva
dc.date.accessioned2018-07-18T08:44:57Z
dc.date.available2018-07-18T08:44:57Z
dc.date.issued2018-06-08
dc.identifierKOS-695599783905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78340
dc.description.abstractTe?ma pama?tni?ku tr?i? odboju? reaguje na mimor?a?dnou situaci, kdy celou moderni? historii C?eskoslovenske? i C?eske? republiky lze c?i?st prostr?ednictvi?m osudu? jedne? selske? rodiny a jeji?ch souputni?ku?. Na?vrh se zabývá obnovou rodinného statku jako mi?sta uchova?ni? pame?ti pr?ipomi?naji?ci?mu podmi?nky vzniku a z?ivota tr?i? odboju?. Hlavním smyslem bylo vytvor?eni? du?stojne?ho prostoru, ktery? umoz?ni? sezna?meni? mlade? generace i ver?ejnosti s c?a?sti? nas?i? historie, a za?roven? prostr?edi? podne?cuji?ci?mu k vzde?la?va?ni? a pr?emy?s?leni? o vy?znamu pojmu? jako je svoboda, vlastenectvi?, na?rodni? hrdost, identita, smrt.cze
dc.description.abstractThe subject of the Three Resistance Memorial responds to the extraordinary situation where the whole modern history of Czechoslovakia and the Czech Republic could be read through the fate of the single peasant family and its companions. The proposal deals with the restoration of the family farmhouse as a place of memory preservation, commemorating the conditions of the origin and life of three resistance movements. The main purpose was to create a dignified space that will enable the young generation and the public to become acquainted with part of our history, and an environment stimulating education and reflection of the meaning of phenomena such as freedom, patriotism, national pride, identity, death.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectOdboj,Mašínovi,památník,muzeum,edukace,paměťcze
dc.subjectresistance,the family of Mašín,memorial,education,memory,museumeng
dc.titlePAMÁTNÍK TŘÍ ODBOJŮ V LOŠANECHcze
dc.titleTHREE RESISTANCE MEMORIAL IN LOŠANYeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-13
dc.contributor.refereeChvilíček Roman
theses.degree.disciplineArchitekturacze
theses.degree.grantorústav navrhování Icze
theses.degree.programmeArchitektura a urbanismuscze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record