Show simple item record

Project of car service in Prague

dc.contributor.advisorNováček Jiří
dc.contributor.authorSoučková Michaela
dc.date.accessioned2018-06-27T17:56:48Z
dc.date.available2018-06-27T17:56:48Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-597328065905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78234
dc.description.abstractHlavní naplní této bakalářské práce je projekt autoservisu ve formě projektu ke stavebnímu povolení. Zadáním projektu byla architektonická studie autoservisu. Projekt se zaměřuje na konstrukční a materiálové řešení objektu. Dílčí částí projektu je předběžný statický návrh, tepelně technické posouzení vybraných konstrukcí a detailů a posouzení části objektu z hlediska osvětlení. Výkresová část obsahuje vybrané části projektové dokumentace pro stavební povolení a konstrukční řešení některých stavebních detailů.cze
dc.description.abstractThe main content of this bachelor thesis is a project of a car repair garage in the form of a project for a construction permit. The project specification was the architectural study of the garage. The project focuses on the design and material solution of the building. Part of the project is the preliminary static design, thermal engineering assessment of selected structures and details and assessment of part of the building as far as the lighting is concerned. The drawing part contains selected parts of the project documentation for construction permits and design solutions of certain building details.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAutoservis,projekt pro stavební povolení,konstrukční detail,předběžný statický návrh,součinitel prostupu tepla,osvětlenícze
dc.subjectCar repair garage,project for the construction permit,structural detail,preliminary static design,heat transfer coefficient,lightingeng
dc.titleProjekt autoservisu v Prazecze
dc.titleProject of car service in Pragueeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeVychytil Jaroslav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record