Show simple item record

Hygric properties of wood and their use for analysis of envelope structures in modern timber buildings

dc.contributor.advisorStaněk Kamil
dc.contributor.authorKotrbatý Lukáš
dc.date.accessioned2018-06-27T17:56:46Z
dc.date.available2018-06-27T17:56:46Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-597327989405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78230
dc.description.abstractHlavním cílem této práce bylo podrobně analyzovat vlhkostní chování nejběžnějších obvodových stěn v moderních dřevostavbách. Toto bylo provedeno pomocí dynamické simulace v softwaru WUFI Pro 6.1, ve kterém byl zkoumán průběh hmotnostní vlhkosti v závislosti na čase, nejčastěji u dřevovláknitých desek. Aby se výsledky co nejvíce příblížily reálnému chování, do výpočetního modelu byla zadána experimentálně změřená sorpční izoterma smrkového dřeva. Dále byly uvažovány závislost faktoru difuzního odporu dřeva a OSB desky na relativní vlhkosti, vliv solární radiace, deště a kapilárního transportu vody v konstrukci. Výsledky této analýzy byly porovnány s výsledky ze zjednodušené simulace odpovídající běžnému stacionárnímu posudku v softwaru TEPLO 2010. Tato práce mimo jiné ukázala, že závislost faktoru difuzního odporu OSB desky na relativní vlhkosti hraje nezanedbatelnou roli ve vlhkostním chování daného typu konstrukce.cze
dc.description.abstractThe main goal of this thesis was to thoroughly analyse the moisture behaviour of the most common external walls in modern timber buildings. This was performed by dynamic simulation in WUFI Pro 6.1 software, mainly focusing on the moisture content of wood fibreboards. In order to make realistic approximations, the experimentally measured sorption isotherm of wood was inserted into the computational model. Also, specific factors were considered in the calculations, e.g. the dependence of diffusion resistance factor of wood and OSB board on relative humidity, solar radiation, rain and liquid transport. The results of the detailed analysis were compared with the results of a simplified simulation relevant to stationary model in TEPLO 2010, which is an ordinarily used software for hygrothermal assessment. Among other outcomes, this work has shown that the dependence of the diffusion resistance factor of OSB board on the relative humidity plays a non-negligible role in the moisture behaviour of a particular type of construction. The obtained results are intended as a stimulus for further discussions.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectvlhkost,dřevostavby,sorpční izoterma,dřevo,faktor difuzního odporucze
dc.subjectmoisture,timber buildings,sorption isotherm,wood,diffusion resistance factoreng
dc.titleVlhkostní vlastnosti dřeva a jejich využití pro analýzu obalových konstrukcí moderních dřevostavebcze
dc.titleHygric properties of wood and their use for analysis of envelope structures in modern timber buildingseng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeKopecký Pavel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record