Show simple item record

Family house Hostivařdc.contributor.advisorLédl Petr
dc.contributor.authorVítková Veronika
dc.date.accessioned2018-06-27T17:56:30Z
dc.date.available2018-06-27T17:56:30Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-593779786905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78217
dc.description.abstractZadáním bylo navrhnout rodinný dům v Praze Hostivaři. Rodinný dům je součástí řadové zástavby a nachází se v nově navržené ulici Bakalářská, která navazuje na stávající ulici Vladycká. Oblast nově navrhované zástavby se nachází v blízkosti železničního koridoru. Navržený objekt je umístěn na jižním kraji řadové zástavby a definuje tak svou hmotou nároží přilehlé ulice Vladycká a Bakalářská. Řadová zástavba tvoří v území přechodový prvek mezi bytovou výstavbou orientovanou převážně na jih a západ od pozemku a zástavbou rodinných domů na východě. Podoba domu přímo reaguje na terén a svou pozici v rámci řadové zástavby. Jedná se o krajní objekt, tudíž naplno využívá možnosti osvětlení ze 3 stran. Z důvodu umístění objektu přímo k chodníku a kvůli převýšení terénu jsou hlavní obytné prostory umístěny do 1.NP respektive nachází se o patro výše než je rovina ulice. Tím je docíleno soukromí. V 1.PP přístupném z ulice se nachází garáž, technická místnost a sklad. Obývací prostor s kuchyní se nachází v prvním patře včetně pracovny a jsou provázány s terasovitou zahradou. V 2.NP se nachází soukromé prostory členů rodiny. Zahrada řeší terénní převýšení 3 m stupňovitými terasami. Každá terasa má jistý účel, například relaxační, okrasná či užitková.cze
dc.description.abstractThe assignment was to design a family house in Prague Hostivař. The family house is a part of the row houses and it's located in the newly designed street Bakalářská, which continues towards the existing street Vladycká. The area of the newly designed building is located near the railway corridor. The designed building is situated on the southern edge of the row houses and defines the corners of adjacent streets Vladycká and Bakalářská. Row houses are transitional element between blocks of flats which are oriented to the south and west of the building site and family houses in the east. The appearance of the house directly responds to the terrain and its position within row houses. It is an edge building that takes full advantage of 3-sided insolation. Because of the location of the house, directly to the pavement, and because of the terrain elevation, the main living quarters are located in the 1st floor. It is above the level of the pavements. It provides privacy. On the 1st floor, which is accessible from the street, there is a garage, utility room and warehouse. The living area with a kitchen is located on the 1st floor, including the study, and it is connected to the terraced garden. On the 2nd floor, there are bedrooms of family members. The garden is divided into terraces due to terrain. Each terrace has a purpose, such as relaxing, ornamental or utilitarian.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectřadový dům,Praha,stupňovitá zahradacze
dc.subjectrow house,Prague,stepped gardeneng
dc.titleRodinný dům Hostivařcze
dc.titleFamily house Hostivařeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePošmourný Jiří
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record