Show simple item record

Fire Safety Solution of the Sports Hall, Prague, Řepydc.contributor.advisorHejtmánek Petr
dc.contributor.authorPitelková Daniela
dc.date.accessioned2018-06-27T17:55:08Z
dc.date.available2018-06-27T17:55:08Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-593779711405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78154
dc.description.abstractTato bakalářská práce se skládá ze tří částí. První částí je zadání bakalářské práce včetně výkresové dokumentace. Druhou částí je stavební revize, ve které je rámcově provedena úprava stavby s vyznačením konkrétních změn ve výkresech jednotlivých podlaží. Nejdůležitější na bakalářské práci je třetí část, jež se zabývá Požárně bezpečnostním řešením stavby Sportovní haly Praha, Řepy. Tato část obsahuje technickou zprávu, výpočty a výkresovou dokumentaci. Z hlediska požární bezpečnosti je zadaný objekt posouzen dle ČSN 73 0802, ČSN 73 0831 a norem souvisejících.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis consists of three parts. The first part is topic of the bachelor's thesis, including drawing documentation. The second part is Construction revision, which includes general customization of building with changes in drawing of each floor. The most important part of the bachelor thesis is the third part, which deals with Fire protection of building of Sports Hall Prague, Řepy. This part contains technical report, calculations and drawing documentation. The object is assessed according to Czech technical standard ČSN 73 0802, Czech technical standard ČSN 73 0831 and related standards.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectStavební revize,Shromažďovací prostor,Sportovní hala,Požárně bezpečnostní řešenícze
dc.subjectConstruction revision,Fire protection of buildings,Sports hall,Assembly roomseng
dc.titlePožární řešení objektu Sportovní haly Praha, Řepycze
dc.titleFire Safety Solution of the Sports Hall, Prague, Řepyeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeMandinec Jan
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record