Show simple item record

Design of a passive house in Výžerky village, Prague-East districtdc.contributor.advisorFiala Ctislav
dc.contributor.authorKloud Martin
dc.date.accessioned2018-06-27T17:54:34Z
dc.date.available2018-06-27T17:54:34Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-593779664005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78127
dc.description.abstractTato bakalářská práce je věnována především konstrukčnímu návrhu pasivního domu. Hlavní část práce tedy tvoří projektová dokumentace pro stavební povolení v daném rozsahu. Před započetím této výkresové části je nejprve navržen konstrukční systém budovy ve dvou variantách a také jsou navrženy čtyři varianty skladeb konstrukcí. Tyto skladby jsou posouzeny programem Envimat, pomocí kterého jsou zjištěny tři základní environmetální parametry skladeb - jsou to spotřeba primární energie PEI (MJ), potenciál globálního oteplování GWP (kg CO2,ekv) a potenciál okyselování prostředí AP (g SO2,ekv). Pomocí těchto tří parametrů jsou skladby porovnány a vyhodnoceny. Z výsledků porovnání je vybrána nejlepší varianta, nejen z hlediska vlivu na životní prostředí, ale také z hlediska konstrukční vhodnosti pro daný dům. Poté je vypracována výše zmíněná projektová dokumentace.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is devoted mainly to the design of a passive house. The main part of the thesis is therefore the project documentation for the building permit in the given range. Prior to the beginning of this drawing, the design of the building is first proposed in two variants, and four variants of the structure are proposed. These compositions are assessed by the Envimat program, which identifies three basic environmental parameters of the tracks - the primary energy consumption PEI (MJ), global warming potential GWP (kg CO2,ekv) and AP acidification potential (g SO2,ekv). With these three parameters, the songs are compared and evaluated. The best option is selected from the comparison results, not only in terms of environmental impact, but also in terms of structural suitability for the house. Then the above project documentation is developed.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectpasivní dům,nucené větrání,konstrukční systém,skladba,spotřeba primární energie,poteciál globálního oteplování,potenciál okyselování prostředícze
dc.subjectpassive house,forced ventilation,construction system,composition,primary energy consumption,global warming potential,acidification potential of the environmenteng
dc.titleKonstrukční návrh pasivního domu v obci Výžerky, okres Praha-východcze
dc.titleDesign of a passive house in Výžerky village, Prague-East districteng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeMukařovský Jan
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record