Show simple item record

Structural Design Project - The Social Care Home in Lomnice nad Popelkou

dc.contributor.advisorŠulc Rostislav
dc.contributor.authorHelásek Jiří
dc.date.accessioned2018-06-27T17:54:33Z
dc.date.available2018-06-27T17:54:33Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-593779662105
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78125
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je zpracování stavebně technologického projektu Domova sociálních služeb Lomnice nad Popelkou. Autor řeší optimální výstavbu objektu po stránce technologické, časové a prostorové. Vstupním podkladem pro vypracování práce je veškerá projektová dokumentace. Cílem této práce je navržení výstavby objektu v optimální časové posloupnosti. Autor se dále zabývá navržením zařízení staveniště pro jednotlivé fáze výstavby, vypracováním technologického postupu pro montáž akustických sádrokartonových příček a vyhodnocením vybraných akustických příček z hlediska technologie, času provádění a ceny.cze
dc.description.abstractThe subject of the bachelor thesis is the processing of a building-technological project of Social Care Home in Lomnice nad Popelkou. The author solves the optimal construction of the building in terms of technology, time and space. The input for the work is all project documentation. The aim of this work is to design the structure of the object in optimal time sequence. The author also deals with the design of construction site equipment for individual phases of construction, elaboration of a technological process for construction of acoustic plasterboard partitions and evaluation of selected acoustic partitions in terms of technology, time of realization and price.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectstavebně technologický projekt,technologie,harmonogram prací,zařízení staveniště,akustické příčkycze
dc.subjectconstruction technological project,technology,construction timeline,site facilities,acoustic partitionseng
dc.titleStavebně technologický projekt - Domov sociálních služeb Lomnice nad Popelkoucze
dc.titleStructural Design Project - The Social Care Home in Lomnice nad Popelkoueng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereePospíchal Václav
theses.degree.disciplinePříprava, realizace a provoz stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technologie stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record