Show simple item record

Fire Safety Solution of the Apartment Building with Commercial Space

dc.contributor.advisorHejtmánek Petr
dc.contributor.authorKaločai Tomáš
dc.date.accessioned2018-06-27T17:53:57Z
dc.date.available2018-06-27T17:53:57Z
dc.date.issued2018-06-27
dc.identifierKOS-587864929005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78101
dc.description.abstractPředmětem bakalářské práce je požárně bezpečnostní řešení bytového domu s komerční plochou na rohu ulice Vršovická a Sportovní. První část obsahuje požárně bezpečnostní řešení, které je posuzováno dle příslušných norem řady ČSN 73 08XX, s nimi souvisejících norem a vyhlášek 23/2008 Sb. a 246/2001 Sb. Ve druhé části jsou řešeny nezbytné stavební úpravy, které vyplývají z výše uvedených norem a vyhlášek z důvodu navýšení požární bezpečnosti objektu. Zároveň druhá část obsahuje původní projektové dokumenty poskytnuty k bakalářské práci.cze
dc.description.abstractThe subject of this bachelor thesis is fire safety of an apartment building with commerical space on the corner of Vršovická and Sportovní street. The first part contsins of fire safety solution, which is assessed according to the relevant standarts of the ČSN 73 08XX series, the relevant standarts and decrees 23/2008 Coll. and 246/2001 Coll. The second part deals with necessary constructional adjustments, which results from aformentioned standarts and decrees due to increase fire safety of the object. The second part also contains of original project documents provided for this bachelor thesis.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPožárně bezpečnostní řešení,požární úsek,požární riziko,požární odolnost,únikové cesty,zařízení pro protipožární zásahcze
dc.subjectFire safety solution,fire compartment,fire risk,fire resistance,escape routes,fire-fighting equipmenteng
dc.titlePožární řešení objektu bytového domu s komerční plochoucze
dc.titleFire Safety Solution of the Apartment Building with Commercial Spaceeng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted2018-06-27
dc.contributor.refereeZákora Tomáš
theses.degree.disciplinePožární bezpečnost stavebcze
theses.degree.grantorkatedra konstrukcí pozemních stavebcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record