Show simple item record

ETIS-Application for Evaluation of Ticketing and Information Systemsdc.contributor.advisorSliacky Milan
dc.contributor.authorHnyk Petr
dc.date.accessioned2018-06-26T09:03:12Z
dc.date.available2018-06-26T09:03:12Z
dc.date.issued2018-06-24
dc.identifierKOS-867202338605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/78080
dc.description.abstractTato práce nabízí přehled o informačních systémech ve veřejné dopravě a o datech, která organizátoři veřejné dopravy sbírají a jak je využívají. V této práci také najdete popis Pražské integrované dopravy (PID) a přehled informačních systémů pro cestující, které se v PID používají na zastávkách a ve vozidlech. Také zde najdete popis tarifu Pražské integrované dopravy a rychlý přehled informačních systémů, které se používají ve světě. Druhá část práce popisuje webovou aplikaci ETIS, pomocí které může kdokoli jakkoli napojený na veřejnou dopravu vkládat informace o informačních systémech a tarifu v systému, který sám zná. Aplikace také nabízí snadné vytvoření porovnání vybraných parametrů a umožňuje tak vytvořit si analýzu a zjistit, které systémy veřejné dopravy jsou si podobné, ať už co do tarifu, cenové politiky nebo do velikosti.cze
dc.description.abstractThis work summarize what information about public transport systems is available, what information is collected among public transport organizers and how they use it. It describes Prague Integrated Transport System (PID) and information systems for passengers that are used at stops and on board of PID vehicles. It also describes the tariff of PID. Further there is also a brief excursion to information systems used around the world. Second half is about ETIS web application, where everyone connected somehow to any public transport system can enter information about the system he knows. It also offers anyone to make easy comparison on desired parameters to find which transport systems around the world have the same point of the view on tariff, price policy or by operating in comparable scale.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectETIS,veřejná hromadná doprava,webová aplikace,porovnání,analýzycze
dc.subjectETIS,public transport systems,web application,comparison,analysiseng
dc.titleETIS-aplikace pro hodnocení odbavovacích a informačních systémů.cze
dc.titleETIS-Application for Evaluation of Ticketing and Information Systemseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeHoražďovský Patrik
theses.degree.disciplineInteligentní dopravní systémycze
theses.degree.grantorústav dopravní telematikycze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record