Show simple item record

Municipal library Mladá Boleslav

dc.contributor.advisorLinhartová Eva
dc.contributor.authorNebojsová Nela
dc.date.accessioned2018-06-26T09:01:02Z
dc.date.available2018-06-26T09:01:02Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-781237839805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77989
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce je návrh městské a technické knihovny v Mladé Boleslavi. Parcela je součástí návrhu urbanistické studie zpracovávané v předdiplomním projektu. Záměrem urbanistického návrhu bylo vytvoření nové polyfunkční městské části ve vymezeném území, jakožto vize pro třetí tisíciletí pro město, ve spolupráci automobilového závodu škoda a.s. se statutárním městem Mladá Boleslav. Knihovna se nachází v parku, na spojovací ose městského centra a vysokoškolského kampusu, poblíž areálu automobilového závodu škoda a.s. Při návrhu knihovny byla zvolena válcová hmota, která harmonicky zapadá do prostředí parku a následně byla rozdělena na část technické a městské knihovny. Obě tyto části jsou navzájem propojeny pochozími lávkami umístěnými v proskleném atriu, které propojuje vstupní foyer s komunikačním prostorem. Svým umístěním se stane setkávacím bodem studentů a občanů města, kteří zde mohou naplňovat vzdělávací, volnočasové nebo pracovní aktivity.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis focus on design of municipal and technical library in Mladá Boleslav. The site is part of urban design, which was formulated in pre-diploma project. The main aim for urban design was to create new polyfunctional city centre, as an vision for third millenium, which will be in cooperation of škoda company and city of Mladá Boleslav. The library is situated in park near škoda factory, connecting city centre and university campus. The building was deisgned as cylinder mass divided into technical and municipal library. Both parts are connected by bridges in glass atrium, which is the main communication point of the building. The library will be meeting point of students and citizens for their leisure, educational and work activities.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectknihovna,mladaboleslav,skodaauto,park,příroda,dřevo,hliník,lávky,atriumcze
dc.subjectlibrary,park,mladaboleslav,skoda,nature,wood,alluminium,bridges,atriumeng
dc.titleMěstská knihovna Mladá Boleslavcze
dc.titleMunicipal library Mladá Boleslaveng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeZítka Jindřich
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record