Show simple item record

Fire station Mladá Boleslav

dc.contributor.advisorHlaváček Michal
dc.contributor.authorKindl David
dc.date.accessioned2018-06-26T09:00:33Z
dc.date.available2018-06-26T09:00:33Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-781237829805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77973
dc.description.abstractTéma diplomové práce se zabývá budoucím rozvojem města Mladá Boleslav, a to především v okolí výrobního závodu Škoda auto. V práci navazuji na urbanistickou studii území, kterou jsme zpracovávali v předdiplomním projektu. Projekt se zabývá návrhem hasičské zbrojnice s administrativní částí pro Škoda auto a město Mladá Boleslav. Stavba je umístěna na severním okraji Mladé Boleslavi v přímé návaznosti na areál Škoda auto. Návrh počítá se specifickými požadavky, které jsou kladeny na provoz hasičské zbrojnice. Zásadním prvkem návrhu jsou zelené vegetační vertikální fasády, které zkvalitňují životní prostředí v interiéru i exteriéru stavby. Stavba se skládá ze tří částí - zbrojnice s administrativou, servisního objektu a cvičné věže. Lineární hmota objektu kontrastuje s vykonzolovanou částí stavby a vertikálou věže. Konstrukční systém je železobetonový, obvodové konstrukce jsou navrženy v pasivním standardu.cze
dc.description.abstractThe diploma thesis deals with future development in city Mladá Boleslav in surroundings of the factory Škoda auto. The thesis follows urbanistic concept that was designed previous semester. The main goal of the project is design of fire station with administrative part for Škoda auto and the city Mladá Boleslav. The building is located on the north edge of Mladá Boleslav and it is connected with Škoda auto factory. The specific requirements that are demanded on the operation of the building are involved in the design. The main element of the design is green facade that improves the interior and exterior environment. The building consist of three parts - fire station with administrative, service part and practice tower. Linear volume of the building is in contrast with console part and the vertical of the tower. Construction system is reinforced concrete and the building envelope is design in passive standard.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjecthasičská zbrojnice,Mladá Boleslav,zelená fasáda,Škoda autocze
dc.subjectfire station,Mladá Boleslav,green facade,Škoda autoeng
dc.titleHasičská zbrojnice Mladá Boleslavcze
dc.titleFire station Mladá Boleslaveng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeUllmann Pavel
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra architekturycze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record