Show simple item record

Sports halldc.contributor.advisorJára Robert
dc.contributor.authorVáňa Jakub
dc.date.accessioned2018-06-26T08:56:35Z
dc.date.available2018-06-26T08:56:35Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-593779775505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77810
dc.description.abstractObsah práce se zabývá statickým návrhem a následným porovnáním a vyhodnocením výsledků tří variant střešního vazníku, navrhované na sportovní halu Skalka v České Třebové. První část je věnovaná objektu jako celku, a dále stanovení a vypočtení zatížení které působí na konstrukci. Druhá část je zaměřena na samotný návrh jednotlivých variant, což zahrnuje určení geometrie střešního vazníku, výpočet vnitřních sil a dále návrh a posouzení samotných prvků vazníku, se zaměřením na některé detaily. Poslední část pak vyhodnocuje zvolené varianty a jejich výhody a nevýhody.cze
dc.description.abstractThe work deals with the static design and subsequent comparison and evaluation of the results of the of three variants of roof girder proposed at the Skalka sports hall in Česká Třebová. The first part focuses on the object as a whole, and further determination and calculation of the load acting on the structure. The second part deal with design of the individual variants, witch includes design of the girder geometry, the calculation of internal forces, and the design and check of the girder components themselves with focusing on some details. The last partevaluates the selected variants and their advantages and disadvantages.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectHala,vazník,zatížení,vnitřní síly,návrh,posouzenícze
dc.subjectHall,girder,load,internal forces,design,checkeng
dc.titleSportovní halacze
dc.titleSports halleng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeKuklíková Anna
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record