Show simple item record

Heating and ventilation of the sports club buildingdc.contributor.advisorJelínek Vladimír
dc.contributor.authorNovák Jan
dc.date.accessioned2018-06-26T08:56:21Z
dc.date.available2018-06-26T08:56:21Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-593779772005
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77803
dc.description.abstractTato bakalářská práce se zabývá návrhem systému pro vytápění a větrání do již existující budovy zázemí sportovního klubu v Praze. Cílem výpočtové části bylo navrhnout komplexní systém, který zajistí vytápění a větrání budovy s mnoha různými nároky na interní mikroklima, přičemž co nejvíce zohlední stávající dispozice budovy a nebude klást výraznější nároky na stavební zásahy do konstrukčního systému. Výsledný návrh řeší nucené větrání, bilance tepelných ztrát a zisků a potřeby vzduchu pro jednotlivé prostory, vše s použitím platných norem a předpisů.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis is dealing with the design of heating and ventilation system for existing sports club facility in Prague. The goal of the calculation chapter is to design a complex system which provides heating and ventilation of the building with many specific internal microclimate requirements and takes existing dispositions and construction system into account as much as possible. Resulting design deals with forced ventilation, balance of heat losses and gains and the need of supplied air amount for individual spaces, all using valid standards and regulations.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVzduchotechnika,nucené větrání,vytápění,chlazenícze
dc.subjectVentilation,forced ventilation,heating,coolingeng
dc.titleVytápění a větrání budovy sportovního klubucze
dc.titleHeating and ventilation of the sports club buildingeng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeFrolík Stanislav
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra technických zařízení budovcze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record