Show simple item record

Joints of Timber Structures

dc.contributor.advisorKuklíková Anna
dc.contributor.authorMařík Miroslav
dc.date.accessioned2018-06-26T08:55:14Z
dc.date.available2018-06-26T08:55:14Z
dc.date.issued2018-06-26
dc.identifierKOS-593779697405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77752
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá spoji dřevěných konstrukcí. Cílem této bakalářské práce je zmapovat co nejvíce spojů dřevěných konstrukcí. Nejvíce rozepsanou kapitolou budou tesařské spoje, vzhledem k mé oblibě tohoto řemesla. Dále se zmíním o spoji s mechanickými spojovacími prostředky a nakonec se budu stručně zaobírat lepenými spoji. Práce se zaměřuje jak na spoje používané, tak na spoje již málo používané, ale i na spoje nepoužívané. Na začátku práce se zaměřím také na základní informace o dřevu, které by měl každý dřevař mít v povědomí. Pozornost je věnována i popisu provádění dřevěných spojů a nástrojů k jejich výrobě a v neposlední řadě také popisu spojovacích prostředků. Samotný text je doplněn názornými obrázky, nákresy i vlastními fotografiemi provedených spojů. Práce obsahuje také jeden výpočet tesařského spoje. Počítal jsem, jakou maximální silou lze zatížit vzpěru ležaté stolice, která je jednoduše čelně zapuštěna do vazného trámu. Nakonec jsem možným řešením návrhu krovu z praxe opodstatnil smysluplnost provedeného výpočtu.cze
dc.description.abstractBachelor thesis is concerned with joints of timber structures. Aim of this bachelor thesis is to map as many joints of timber structures as possible. The most comprehensive chapter will be about carpentry joints given my liking of this craft. Furthermore, I will mention joints with mechanical fastening, in the end I will briefly mention glue joints. This thesis focuses on currently used joints, on rarely used joints, but also on joints which are no longer used. At the beginning I will also provide basic information about wood itself, which every woodman should know. Attention is also given to description of constructing wooden joints, the tools to make them, and last but not least, also a description of means of fastening. The text contains pictures, sketches and my own photos of constructed joints. Thesis contains also one calculation of carpentry joint. I calculated the maximum force which can be used to pressurize a brace, which is simply frontally embedded into a tie beam. In the end I justified meaningfulness of this calculation with a possible solution to a real draft of timber roof truss.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectDřevo,dřevěné spoje,provádění spojů,spojovací prostředky,tesařské spoje,lepené spojecze
dc.subjectTimber,timber joints,construction of joints,means of fastening,carpentry joints,glue jointseng
dc.titleSpoje dřevěných konstrukcícze
dc.titleJoints of Timber Structureseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeMikeš Karel
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record