Show simple item record

Design of laminated glass panes.dc.contributor.advisorEliášová Martina
dc.contributor.authorKubíková Eliška
dc.date.accessioned2018-06-26T08:55:03Z
dc.date.available2018-06-26T08:55:03Z
dc.date.issued2018-06-25
dc.identifierKOS-593779664505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77740
dc.description.abstractTato bakalářská práce popisuje způsoby návrhu tabulí z vrstveného skla s transparentní viskoelastickou PVB fólií a její chování v závislosti na rychlosti a době trvání zatížení. Práce se zaměřuje na návrh nosných skel pomocí analytického výpočtu popsaného v prEN 16612 [1], dále pomocí sestavení numerického modelu ve statickém programu Dlubal RFEM 5.11 a následném porovnání s daty získanými z experimentálního výzkumu, který probíhal na fakultě stavební ČVUT v Praze. Cílem bylo vyhodnocení jednotlivých metod návrhu a zjištění nejekonomičtějšího a zároveň nejpřesnějšího způsobu návrhu tabulí z vrstveného skla.cze
dc.description.abstractThis bachelor thesis describes the methods of design of laminated glass panes with transparent viscoelastic PVB foil and its dependence on speed and the duration of load. The thesis focuses on the design of the supporting glasses using the analytical calculation described in prEN 16612 [1], the numerical modelling of the Dlubal RFEM 5.11 static program and the comparison with the data from experimental research at the Faculty of Civil Engineering in Prague. The aim was to evaluate individual methods of design and to find the most economic and at the same time the most accurate way of designing laminated glass panes.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectVrstvené sklo,deformace,normálové napětí,polymerní fólie,experimentální zkoušky,analytický výpočet,numerický modelcze
dc.subjectLaminated glass,deformation,tensil stress,polymeric foil,experimental tests,analytic calculation,numerical modeleng
dc.titleNávrh skleněných tabulí z vrstveného sklacze
dc.titleDesign of laminated glass panes.eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-25
dc.contributor.refereeNetušil Michal
theses.degree.disciplineKonstrukce pozemních stavebcze
theses.degree.grantorkatedra ocelových a dřevěných konstrukcícze
theses.degree.programmeStavební inženýrstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record