Show simple item record

Modernization of Railway Line Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové

dc.contributor.advisorJacura Martin
dc.contributor.authorBoudyš Daniel
dc.date.accessioned2018-06-23T14:05:30Z
dc.date.available2018-06-23T14:05:30Z
dc.date.issued2018-06-21
dc.identifierKOS-785101571605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77641
dc.description.abstractTato diplomová práce se věnuje analýze stávajícího stavu trati Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové včetně stanice Chlumec nad Cidlinou. Na základě provedené analýzy, a to jak dopravní, tak technické jsou navrženy potenciální varianty s ohledem na dopravní a technické možnosti tohoto traťové úseku a samotné železniční stanice. Vybraná varianta je dále zpracována a vyprojektována tak, aby zajištovala podmínky plynoucí pro modernizaci celostátní dráhy s ohledem na bezpečnost, plynulost, konkurenceschopnost a atraktivitu trati. V rámci práce došlo k posouzení investičních nákladů a k úpravě všech dopraven nacházejících se na řešeném úseku.cze
dc.description.abstractThis diploma thesis deals with the analysis of the current state of the track Chlumec nad Cidlinou - Hradec Králové including station Chlumec nad Cidlinou. On the basis of the analysis, and it how transport and technical, are designed potential variants with regard to the transport and technical possibilities of this track section and the railway station itself. The chosen variant is further elaborated and designed to ensure the conditions for modernizing the national railroad with respect to the safety, fluency, competitiveness and attractiveness of the track. In the course of the work, the investment costs were assessed and all stations on the track were adjusted.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectzvýšení traťové rychlosti,bezpečnost železničního provozu,modernizace infrastruktury,zabezpečovací zařízení,konkurenceschopnost,cestovní a jízdní doby,investiční nákladycze
dc.subjectincreasing the speed line,safety of railway transport,modernization of infrastructure,security equipment,competitiveness,driving and travel times,investment costseng
dc.titleModernizace trati Chlumec nad Cidlinou (včetně) - Hradec Králové (mimo)cze
dc.titleModernization of Railway Line Chlumec nad Cidlinou - Hradec Královéeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeVaněk Martin
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this itemThis item appears in the following Collection(s)

Show simple item record