Show simple item record

Design Help (Cooperation with HCI)dc.contributor.advisorKarel Marian
dc.contributor.authorŠtenclová Gabriela
dc.date.accessioned2018-06-23T14:04:07Z
dc.date.available2018-06-23T14:04:07Z
dc.date.issued2018-06-16
dc.identifierKOS-695600255805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77582
dc.description.abstractCílem mého přehrávače audio knih je zpřístupnit oblíbený koníček čtení i zrakově postiženým, kteří jsou méně technologicky zdatní, tudíž je zaměřen především na starší uživatele. Na trhu existuje mnoho přehrávačů, ze kterých lze poslouchat audio knihy, ale většina z nich postrádá základní potřeby zrakově postižených uživatelů jako je rozeznatelnost tvaru přehrávače a tlačítek, snadné držení přehrávače, nebo nejsou lehce přenositelné. Záměr mé práce je eliminovat tyto základní bariéry v interakci a vytvořit produkt, který by plnil co nejsrozumitelněji funkci přehrávače audio knih a zároveň byl příjemným až antistresovým objektem do ruky. V průběhu navrhování byl přehrávač konzultován jak v ateliéru Karel, tak s HCI group na Fakultě elektrotechnické a byl testován s nevidomými potenciálními uživateli a seniory.cze
dc.description.abstractThe goal of my audiobook player is to make the hobby of reading accessible to visually impaired people, who are not very capable of using modern technologies, i.e. mainly to older adults. On the market there are a lot of various players which can be used for playing audiobooks, but most of them do not meet the basic needs of visually impaired users such as recognizable shapes of buttons, easy holding and non-slip shape or portability. The aim of my design is to eliminate these basic barriers and make the interaction with the user as intuitive and simple as possible. The simplicity is also applied to the whole shape of the player making it pleasant to touch, almost like an anti-stress object without any unnecessary parts. The concept, functions and design have been consulted in the Karel design studio with the HCI group at the Faculty of Electrical Engineering and tested with visually impaired people and seniors.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectdesign help,přehrávač,přístupný design,nevidomí,senioři,audio knihy,zrakově postiženícze
dc.subjectdesign help,player,audiobook,blind,elderly,visually impaired,accessible designeng
dc.titleDesign Help (ve spolupráci s HCI)cze
dc.titleDesign Help (Cooperation with HCI)eng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted2018-06-21
dc.contributor.refereeMíkovec Zdeněk
theses.degree.disciplinePrůmyslový designcze
theses.degree.grantorústav designucze
theses.degree.programmeDesigncze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record