Show simple item record

Correlation Attacks on TORdc.contributor.advisorKokeš Josef
dc.contributor.authorFajfer Jan
dc.date.accessioned2018-06-20T05:18:37Z
dc.date.available2018-06-20T05:18:37Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695599714705
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77285
dc.description.abstractPrimárním cílem této bakalářské práce je popsat a provést korelační útok na anonymizační síť Tor. První kapitola analyzuje design Toru, model a vektory útoku. Druhá kapitola popisuje aktuální stav korelačních útoků na Tor a významné práce v této oblasti. Praktická část popisuje testy, které byly uskutečněny pomocí dvou různých metod na korelační útoky. Hlavní testy ukázaly poměrně dobrou korelaci s průměrným korelačním koeficientem r větším než 0,87 pro obě metody. Chybovost byla 5 % s žádnými výsledky, které by špatně identifikovaly vybraného klienta připojeného k Toru. Kapitola pokračuje analýzou faktorů ovlivňujících tyto útoky. Práci zakončuje kapitola popisující a analyzující opatření proti korelačním útokům na Tor.cze
dc.description.abstractThe primary goal of this bachelor's thesis is to describe and execute a correlation attack on the anonymity network Tor. It starts with an analysis of Tor's design, threat model, and attack vectors and continues with the analysis of the current state of correlation attacks on Tor and notable work in this field. The practical part contains execution of an attack using the Levine et al. and a modified Sun et al. method on the live Tor network. The main tests showed an overall good correlation with an average correlation coefficient r greater than 0.87 for both methods. The error rate was 5% with no false positives. The thesis continues with an analysis of factors influencing these attacks and concludes with a description and an analysis of countermeasures against end-to-end correlation attacks.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectonion routing,Tor,korelační útoky,provedení útoku,protiopatřenícze
dc.subjectonion routing,Tor,correlation attacks,attack execution,countermeasureseng
dc.titleKorelační útoky na TORcze
dc.titleCorrelation Attacks on TOReng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeZahradnický Tomáš
theses.degree.disciplineBezpečnost a informační technologiecze
theses.degree.grantorkatedra počítačových systémůcze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record