Show simple item record

Automated Acceptance Testing on macOS - A survey study focused on Avast Passwords for mac

dc.contributor.advisorAcero Salazar Felix Javier
dc.contributor.authorMokoš David
dc.date.accessioned2018-06-20T05:18:22Z
dc.date.available2018-06-20T05:18:22Z
dc.date.issued2018-06-20
dc.identifierKOS-695599700805
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77276
dc.description.abstractVe vývoji softwaru je pro zajištění kvality nezbytné použití vhodných metod. Mezi tyto metody patří akceptační testování. Tato práce popisuje výhody akceptačního testování v procesu vývoje softwaru a zároveň upozorňuje na jeho časté problémy. Práce také shrnuje dostupné nástroje a technologie, které jsou vhodné pro automatizaci akceptačních testů na macOS, a zároveň popisuje osvědčené způsoby pro vývoj snadno udržovatelných automatických akceptačních testů. Znalosti získané z literární rešerše jsou převedeny do praxe skrze implementaci sady automatických akceptačních testů pro Avast Passwords for Mac, aplikaci pro macOS od společnosti Avast.cze
dc.description.abstractSoftware development requires adequate methods for quality assurance. One of those methods is acceptance testing. This thesis introduces the automated acceptance testing and its need in the software development process along with its common pitfalls. It summarizes the existing tools and technologies that could be used for automating acceptance tests on macOS as well as best practices for writing maintainable automated acceptance test suites. The gathered knowledge from the literature review is put into practice through the implementation of an automated acceptance test suite for Avast Passwords for Mac, a macOS application developed by Avast.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectakceptační testování,automatizace testů,ovládání GUI (Graphical User Interface) na macOS,udržovatelnost automatických testůcze
dc.subjectacceptance testing,test automation,GUI (Graphical User Interface) driving on macOS,automated tests maintainabilityeng
dc.titleAutomatické akceptační testy na operačním systému macOS - průzkumná studie zaměřená na aplikaci Avast Passwords for maccze
dc.titleAutomated Acceptance Testing on macOS - A survey study focused on Avast Passwords for maceng
dc.typeBAKALÁŘSKÁ PRÁCEcze
dc.typeBACHELOR THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereePůlpitel Martin
theses.degree.disciplineWebové a softwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra softwarového inženýrstvícze
theses.degree.programmeInformatikacze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record