Show simple item record

The Effect of Long Term Ageing on Selected Asphalt Binders

dc.contributor.advisorVacín Otakar
dc.contributor.authorKudlík Jiří
dc.date.accessioned2018-06-19T22:07:04Z
dc.date.available2018-06-19T22:07:04Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-785101575405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77190
dc.description.abstractPředmětem diplomové práce "Vliv dlouhodobého stárnutí na vybraná asfaltová pojiva" pojednává o vlivu krátkodobého a dlouhodobého stárnutí na modifikovaná asfaltová pojiva. Práce je pomyslně rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části je rozebrána složení asfaltových pojiv a typy modifikátorů. Praktická část je zaměřena na výrobu zkušebních vzorků, postup prováděných zkoušek a jejich výsledky.cze
dc.description.abstractThe subject of the master thesis "The Effect of Long Term Ageing on Selected Asphalt Binders" is short term and long term aging effect of modified asphalt binders resistance. Thesis consist of theoretical part and practical part. In theoretical part is discussed composition of asphalt binders and types modificators. Practical part is focused to production of test samples, process of test metods and their results.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectAsfaltové pojivo,modifikovaná asfaltová pojiva,stárnutí asfaltových pojiv,DSR,MSCRT,RTFOT,PAVcze
dc.subjectAsphalt binders,modified asphalt binders,asphalt binders ageing,DSR,MSCRT,RTFOT,PAVeng
dc.titleVliv dlouhodobého stárnutí na vybraná asfaltová pojivacze
dc.titleThe Effect of Long Term Ageing on Selected Asphalt Binderseng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeFiedler Jiří
theses.degree.disciplineDopravní systémy a technikacze
theses.degree.grantorústav dopravních systémůcze
theses.degree.programmeTechnika a technologie v dopravě a spojíchcze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record