Show simple item record

Krč Zálesí

dc.contributor.advisorDurdík Petr
dc.contributor.authorŠedivá Klára
dc.date.accessioned2018-06-19T22:06:12Z
dc.date.available2018-06-19T22:06:12Z
dc.date.issued2018-06-18
dc.identifierKOS-781237851505
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77155
dc.description.abstractANOTACE Praha 4 KRČ - ZÁLESÍ TÉMATEM MÉ DIPLOMOVÉ PRÁCE JE STUDIE SOUBORU STAVEB A VEŘEJNÝCH PROSTRANSTVÍ VYBRANÉ ČÁSTI ŠIRŠÍHO PROSTORU V PRAZE 4, NAVAZUJÍCÍ NA NOVĚ NAVRHOVANOU STANICÍ METRA D - NEMOCNICE KRČ. SAMA LOKALITA S VELMI HODNOTNOU ZÁSTAVBOU THOMAYEROVY NEMOCNICE ZE 30. LET 20. STOLETÍ PŘEDEM NASTAVUJE POŽADAVEK NA KVALITU NÁVRHU VELMI VYSOKO. VŠECHNY TYTO PŘEDEM URČUJÍCÍ ASPEKTY JSEM SE SNAŽILA V NÁVRHU DODRŽET, VYZDVIHNOUT A VYTVOŘIT MODERNÍ, AVŠAK ZAPADAJÍCÍ NOVÝ ČLÁNEK TÉTO LOKALITY. VYBRANÁ ČÁST ŘEŠÍ PROSTOR VNITROBLOKU VEŘEJNÉHO SETKÁVÁNÍ MEZI BYTOVOU A ADMINISTRATIVNÍ LINIÍ. V ŘEŠENÍ JE KLADEN DŮRAZ NA ROZDÍLNOST CHARAKTERU KAŽDÉHO Z NAVRŽENÝCH PROSTORŮ. SOUČÁSTÍ NÁVRHU JE I DETAILNĚJŠÍ ŘEŠENÍ VYBAVENÍ ČÁSTI Z NAVRŽENÝCH PARTERŮ - TEDY VÝBĚR MOBILIÁŘE, OSVĚTLENÍ, DLAŽEB A ZELENĚ. V TECHNICKÉ ČÁSTI JE ŘEŠENA MOŽNÁ VARIANTA ŘEŠENÍ PŘIPOJENÍ NAVRŽENÉHO VYBAVENÍ NA INŽENÝRSKÉ SÍTĚ.cze
dc.description.abstractANNOTATION PRAGUE 4 - KRČ - ZÁLESÍ THE TOPIC OF MY DIPLOMA THESIS IS A STUDY OF A SET OF BUILDINGS AND PUBLIC AREAS OF SELECTED PART OF A WIDER AREA IN PRAGUE 4, FOLLOWING THE NEWLY PROPOSED METRO STATION D - KRČ HOSPITAL.. THE LOCATION WITH VERY VALUABLE BUILDINGS FROM EARLY 20TH CENTURY PRE-SET VERY HIGH REQUIREMENT ON DESIGN QUALITY. ALL THESE ASPECTS I TRIED TO KEEP AND CREATE A MODERN BUT SETTING A NEW ARTICLE OF THIS SITE. THE SELECTED PART SOLVES THE SPACE OF THE PUBLIC MEETING BETWEEN THE RESIDENTIAL AND ADMINISTRATIVE LINES. THE SOLUTION IS TO FOCUS ON A DIVERSITY OF THE PROPOSED AREAS. THE DRAFT HAS DETAILED SOLUTIONS OF THE EQUIPMENT OF THE PROPOSED PARTERRES - A SELECTION OF FURNITURE, LIGHTING, PAVING AND GREEN. THE TECHNICAL PART IS THE BEST ALTERNATIVE CONNECTIVITY SOLUTIONS DESIGNED EQUIPMENT TO UTILITIES.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.eng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.html.cze
dc.subjectPraha 4 Krč Zálesí,urbanistická studie pěší osy,veřejný prostor partercze
dc.subjectPrague 4 urban study,pedastrian axes,public space,ground flooreng
dc.titleKrč Zálesícze
dc.titleKrč Zálesíeng
dc.typeMAGISTERSKÁ PRÁCEcze
dc.typeMASTER'S THESISeng
dc.date.accepted2018-06-18
dc.contributor.refereeCach Jan
theses.degree.disciplineArchitektura a stavitelstvícze
theses.degree.grantorkatedra urbanismu a územního plánovánícze
theses.degree.programmeArchitektura a stavitelstvícze


Files in this item
This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record