Show simple item record

Uncertainty Evaluation in Criticality Calculations Using the TSUNAMI Methodologydc.contributor.advisorHavlůj František
dc.contributor.authorŠikl Matěj
dc.date.accessioned2018-06-19T22:05:51Z
dc.date.available2018-06-19T22:05:51Z
dc.date.issued2018-06-06
dc.identifierKOS-780684535205
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77139
dc.description.abstractV současné době jsou v postupu validací a stanovování neurčitosti při výpočtech kritičnosti jisté nedostatky, které mohou způsobit, že tento postup nemusí být konzervativní. Tato práce se zabývá možnostmi odstranění těchto nedostatků a tím zajištění bezpečně podkritických výsledků výpočtů. K tomuto účelu je využíváno výběru experimentů pro validaci na základě podobnostních koeficientů mezi systémy získanými pomocí TSUNAMI-IP. To pracuje s citlivostí koeficientu násobení na změny účinných průřezů jednotlivých izotopů a reakcí srovnávaných násobících systémů. Dále je pomocí TSUNAMI-IP stanovována neurčitost výpočtu, která je vnášena, pokud jsou pro validaci použity nedostatečně podobné experimenty. V průběhu jsou zkoumány vlivy různých parametrů vstupujících do výpočtů a v závěru je na základě získaných poznatků popsán optimalizovaný doporučený postup pro validace a stanovování neurčitosti za využití výpočetního modulu TSUNAMI z komplexu výpočetních kódů SCALE.cze
dc.description.abstractProcedure of criticality calculations and uncertainty evaluations currently has few insufficiencies which could lead to potential non--conservativeness. Thesis deals with possibilities of elimination of these insufficiencies and thereby ensuring safely sub--critical results of calculations. Selection of experiments for validation based on similarity coefficients between systems acquired from TSUNAMI-IP is used for this purpose. TSUNAMI-IP operates with sensitivity of multiplication factor to cross sections of individual isotopes and reactions between compared systems. Moreover, TSUNAMI-IP determines uncertainty of calculations brought in by using insufficiently similar experiments. Within thesis, effects of variable parameters used in calculations inputs are investigated. In conclusion optimized suggested approach for validations and uncertainty evaluation using TSUNAMI module from SCALE based on knowledge acquired within thesis is described.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectValidace,podkritičnost,TSUNAMI,podobnost násobících systémů,penalty,bazény skladovánícze
dc.subjectValidation,sub-criticality,TSUNAMI,similarity between systems,penalty,pool storageeng
dc.titleStanovení neurčitosti ve výpočtech kritičnosti s využitím metodiky TSUNAMIcze
dc.titleUncertainty Evaluation in Criticality Calculations Using the TSUNAMI Methodologyeng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-11
dc.contributor.refereeHuml Ondřej
theses.degree.disciplineJaderné inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra jaderných reaktorůcze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record