Show simple item record

Radiochromic film stack diagnostics of laser accelerated protonsdc.contributor.advisorGiuffrida Lorenzo
dc.contributor.authorOdložilík Boris
dc.date.accessioned2018-06-19T22:04:45Z
dc.date.available2018-06-19T22:04:45Z
dc.date.issued2018-06-09
dc.identifierKOS-778759021905
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77099
dc.description.abstractUrychlování iontů s využitím laseru je, díky svým možným aplikacím v mnoha oborech (produkce izotopů, radioterapie, radiografie, atd.), v současné době důležitou a perspektivní oblastí vědeckého výzkumu. V rámci snahy vysvětlit mechanismy zodpovědné za urychlení iontů pomocí laseru byla v průběhu posledních desetiletí provedena celá řada simulací a experimentů. V roce 2017 byl proveden experiment v Rutherford Appleton Laboratory (s použitím PW laserového systému VULCAN), kde byl využit inovativní kryogenický vodíkový terč. Tento experiment je zde prezentován, spolu s daty naměřenými s využitím radiochromických filmů (RCF) a jejich interpretací. Tato práce byla vypracována v ELI Beamlines (Fyzikální ústav, AV ČR, v.v.i.) v rámci skupiny ELIMAIA (výzkumný program 3) a klade si za cíl rozvíjet využití diagnostiky (např. postupy zpracování naměřených dat a simulace), která využívá štosové RCF detektory. Způsob vytváření RCF štosů je prezentován spolu s několika názornými příklady. Zařízení umožňující spolehlivou manipulaci se štosovými RCF detektory bylo navrženo pro práci ve vakuové komoře ELIMAIA.cze
dc.description.abstractResearch of the laser driven ion acceleration is an important and promising field of study because of its many possible applications in different scientific areas (isotope production, radiotherapy, radiography, etc.). Many simulations and experiments were performed in last decades to explain the laser-driven ion acceleration mechanisms in different laser regimes. In 2017 an experiment using an innovative cryogenic H-target was performed at the Rutherford Appleton Laboratory (PW VULCAN laser system) and is discussed in this thesis, together with radiochromic film (RCF) diagnostics results. This thesis was completed at the ELI Beamlines facility (Institute of Physics, AS CR, v.v.i.) in Prague within the ELIMAIA team (research program 3) and aims to develop a tool useful for modeling and analyzing irradiated RCF stack results. RCF stack building process is presented as well as several stack design examples. Moreover, RCF holder for convenient and reliable manipulation with RCF stacks in the ELIMAIA beamline has been designed.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectRadiochromické filmy,stopový detektor CR39,dávka,laserové urychlování,diagnostika iontových svazků,Fluka software,SRIM software,metoda Monte Carlocze
dc.subjectRadiochromic films,nuclear track detector CR39,dose,laser acceleration,ion beam diagnostics,Fluka software,SRIM software,Monte Carlo methodeng
dc.titleDiagnostika laserem urychlených protonů s využitím radiochromických filmůcze
dc.titleRadiochromic film stack diagnostics of laser accelerated protonseng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-14
dc.contributor.refereeKrása Josef
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record