Show simple item record

Ontology of information storing in e-commerce environmentdc.contributor.advisorKlíma Martin
dc.contributor.authorNovotný Michal
dc.date.accessioned2018-06-19T22:04:22Z
dc.date.available2018-06-19T22:04:22Z
dc.date.issued2018-06-14
dc.identifierKOS-773337371405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/77084
dc.description.abstractTato práce je zaměřená na shrnutí existujících metod a stuktur pro ukládání e-commerce dat. Hlavním cílem je navrhnout, implementovat a otestovat systém, který shromáždí a zanalyzuje e-commerce data z různých zdrojů za účelem extrakce znalostí. Dalším aspektem této práce je návrh jednotného modelu pro popis e-commerce dat. Tento model je využit pro uložení vytěžených sémantických dat. Dále je navrhnuta a implementována metoda pro logické dotazování nad uloženými daty. Uložená data a vytěžené znalosti jsou otestovány proti uživatelsky anotovanému souboru dat. Celý systém je dále naimplementován jako webová aplikace pro vizualizaci uložených dat a testování vyhledávání nad daty.cze
dc.description.abstractThis thesis is focused on a summary of existing methods and structures for storing e-commerce data. The goal is to design, implement and test a system which collects and analyzes data from multiple e-commerce sources for knowledge extraction. Another part of this theses deals with the design of a unified model for e-commerce data representation which is used to store the extracted semantic data. A method for data querying is designed and implemented to enable logical searching within the data structure. Stored data and extracted knowledge are tested against user annotated dataset. The whole system is implemented as a web application for data search visualization and testing.eng
dc.language.isoENG
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjecte-commerce,ontologie,Sémantická data,vytěžování znalostícze
dc.subjecte-commerce,ontology,semantic data,knowledge miningeng
dc.titleOntologie ukládání informací v e-commerce prostředícze
dc.titleOntology of information storing in e-commerce environmenteng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeLukáš Hrubý
theses.degree.disciplineSoftwarové inženýrstvícze
theses.degree.grantorkatedra počítačůcze
theses.degree.programmeOtevřená informatikacze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record