Show simple item record

Measurement of atmospheric radon and thoron decay products in their mix field by means of the one grab sampling method from the filterdc.contributor.advisorJílek Karel
dc.contributor.authorPisarčík Ondrej
dc.date.accessioned2018-06-19T22:01:36Z
dc.date.available2018-06-19T22:01:36Z
dc.date.issued2018-06-09
dc.identifierKOS-757373504405
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76979
dc.description.abstractObjemové aktivity produktov premeny radónu a torónu vo vzduchu sa stanovujú pomocou metódy jednorazových odberov na filter. Pre meranie aktivity na filtri bola použitá polovodičová alfa spektrometria a scintilačná gama spektrometria s využitím 5"x5" NaI(Tl) detektora. Výsledky jednorazových odberov boli porovnané s kontinuálnym monitorom REP. Dôležitým parametrom pre vyhodnotenie objemových aktivít je znalosť účinnosti filtra a vplyvu samoabsorpcie na celkovej detekčnej účinnosti systému. K lepšiemu pochopeniu vlastností membránových filtrov prispeli uskutočnené experimenty. Posledná časť práce sa venovala optimalizácii merania s využitím scintilačného NaI(Tl) detektora.cze
dc.description.abstractThe radon and thoron progeny concentrations in the air are determined using the one grab sampling method from the filter. Semiconductor alpha spectrometry and scintillation gamma spectrometry using a 5"x5" NaI(Tl) detector were used for the measurement of the activity on the filter. The measurement results were compared with values obtained with the continuous REP monitor. The filter efficiency and the effect of self-absorption on the overall detection efficiency of the system are important parameters for the evaluation of radon and thoron concentrations. Experiments have been carried out which have contributed to a better understanding of the properties of membrane filters. The last part of the thesis deals with the optimalization of the measurement using the scintillation detector NaI(Tl).eng
dc.language.isoSLO
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectaerosól,dcérske produkty radónu a torónu,filtračná metóda,membránové filtre,Monte Carlocze
dc.subjectaerosol,radon and thoron progeny,grab sampling method,membrane filters,Monte Carloeng
dc.titleMěření objemových aktivit krátkodobých produktů přeměny radonu a thoronu v jejich směsném poli pomocí jednorázových odběrů na filtrcze
dc.titleMeasurement of atmospheric radon and thoron decay products in their mix field by means of the one grab sampling method from the filtereng
dc.typediplomová prácecze
dc.typemaster thesiseng
dc.date.accepted2018-06-14
dc.contributor.refereeThinová Lenka
theses.degree.disciplineDozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.grantorkatedra dozimetrie a aplikace ionizujícího zářenícze
theses.degree.programmeAplikace přírodních vědcze


Files in this item

FilesSizeFormatView

There are no files associated with this item.

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record