Show simple item record

Mystery Shopping in Prague Cafesdc.contributor.advisorUličná Štěpánka
dc.contributor.authorVacínek Patrick
dc.date.accessioned2018-06-19T22:00:07Z
dc.date.available2018-06-19T22:00:07Z
dc.date.issued2018-06-15
dc.identifierKOS-695600130605
dc.identifier.urihttp://hdl.handle.net/10467/76933
dc.description.abstractBakalářská práce se zabývá zhodnocením vybraných pražských kaváren na Praze 1 pomocí metody mystery shoppingu. Pro tuto práci bylo vybráno 6 různých kaváren, které se svým konceptem podobají podniku My Bistro & Café, pro který bude výsledek hodnocení nástrojem zkvalitnění služeb. Práce je rozdělena na teoretickou a praktickou část. V teoretické části se blíže specifikují informace o kávě a její přípravě, marketingovém výzkumu a metodě mystery shopping. V druhé části práce se hodnotí samotný výzkum a následně se výsledky interpretují pro možná doporučení. Z výzkumu plyne, že pro zákazníka je důležitý především první dojem a celkový přístup zaměstnanců, který je pro hosta významným faktorem ovlivňujícím spokojenost z návštěvy.cze
dc.description.abstractThe bachelor thesis deals with the evaluation of selected Prague cafes in Prague 1 with mystery shopping method. For this work were selected 6 different cafes with the concept similar to My Bistro & Café, for which the outcome of the evaluation will be a tool for the improvement of service quality. The thesis is divided into the theoretical and practical part. In theoretical part is closely specified the information about coffee and its preparation, marketing research and mystery shopping method. The second part of thesis evaluates the research and then the results are interpreted for possible improvements. The research shows that the first impression and overall approach of employees are important for customers, which is the major factor influencing guests satisfaction.eng
dc.language.isoCZE
dc.publisherČeské vysoké učení technické v Praze. Vypočetní a informační centrum.cze
dc.publisherCzech Technical University in Prague. Computing and Information Centre.eng
dc.rightsA university thesis is a work protected by the Copyright Act. Extracts, copies and transcripts of the thesis are allowed for personal use only and at one?s own expense. The use of thesis should be in compliance with the Copyright Act http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf and the citation ethics http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmleng
dc.rightsVysokoškolská závěrečná práce je dílo chráněné autorským zákonem. Je možné pořizovat z něj na své náklady a pro svoji osobní potřebu výpisy, opisy a rozmnoženiny. Jeho využití musí být v souladu s autorským zákonem http://www.mkcr.cz/assets/autorske-pravo/01-3982006.pdf a citační etikou http://knihovny.cvut.cz/vychova/vskp.htmlcze
dc.subjectKáva,kavárna,koncept,marketing,personál,podnik,výzkum,zákazníkcze
dc.subjectCoffee,cafe,concept,marketing,staff,company,research,customereng
dc.titleMystery shopping pražských kavárencze
dc.titleMystery Shopping in Prague Cafeseng
dc.typebakalářská prácecze
dc.typebachelor thesiseng
dc.date.accepted
dc.contributor.refereeKošťálek Josef
theses.degree.disciplineŘízení a ekonomika průmyslového podnikucze
theses.degree.grantoroddělení manažerských studiícze
theses.degree.programmeEkonomika a managementcze


Files in this item

This item appears in the following Collection(s)

Show simple item record